چهارمین مقاله علمی مرتبط با گزارش سالانه «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۵» در دومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی در دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد.

این مقاله با عنوان «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۵ با نرم‌افزار سناریوویزارد (ارائه ۱۸ سناریو منتخب و تعیین مطلوبیت سناریوها)» از سوی زینب مولایی به نمایندگی از گروه تحقیقاتی آینده‌بان ارائه شد.

در این مقاله پس از معرفی مختصر روش تحلیل بالانس اثرات متقابل با استفاده از نرم‌افزار سناریو ویزارد، تجربه به‏ کارگیری این روش در پروژه «آینده‏ پژوهی ایران ۱۳۹۵» تشریح شده بود.

پیش از این نیز سه مقاله علمی دیگر مرتبط با «آینده پژوهی ایران ۱۳۹۵» در همایش‌‏های ملی و بین‏‌المللی ارائه شده بود. مقاله «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۵: پویش محیط به‌منظور شناسایی مسائل و عدم قطعیت‌های کلیدی » در اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت نوین در افق ۱۴۰۴، مقاله «کاربرد تحلیل ریخت‌شناختی در مطالعات آینده و پژوهش‌های مدیریت (مطالعه موردی پروژه آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۵)» در نخستین کنفرانس بین‌المللی هوشمندی تجاری و سازمانی- پارادایم‎های نوین مدیریت و مقاله «پویش آینده‌های ایران با استفاده از روش و نرم‌افزار مورفول (شناسایی محتمل‌ترین سناریوها در پروژه آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۵)» در اولین همایش ملی آینده‌پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی در تابستان ۱۳۹۵ از طرف پژوهشگران آینده‏‌بان ارائه شدند.