کتاب «آینده‌‏نگاری راهبردی ایران» دومین اثر گروه تحقیقاتی آینده‌‏بان در حوزه مسائل آینده‌‏پژوهی ایران منتشر شد.

«آینده‌‏نگاری راهبردی ایران» شامل مجموعه مقالات مرتبط با پروژه «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۵» است و در ۳۰۹ صفحه وارد بازار نشر شده است.

این کتاب از دو بخش تشکیل شده و بر خلاف اثر قبلی با عنوان «آینده‌‏پژوهی ایران» که فقط با هدف ثبت و انتقال تجربه‏‌های پژوهشی پروژه‌‏های «آینده‌‏پژوهی ایران» منتشر شده است، در بخش دوم، رویکرد «آینده‏‌نگاری راهبردی» مکتب فرانسه (لا پراسپکتیو)، برای نخستین بار به‌‏شکل عملیاتی به جامعه علمی ایران معرفی می‌شود. بدین ترتیب خواننده با مجموعه کامل روش‌شناختی و ابزارهای تحلیلی و نرم‌افزاری این مکتب آشنا خواهد شد که اجرای کامل مدل نظری «لا پراسپکتیو» را ممکن می‌سازد.

این کتاب که تالیف محمدمهدی مولایی و حامد طالبیان است را پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر کرده و از طریق وب‌سایت پژوهشگاه به قیمت ۲۷ هزار تومان قابل تهیه است.