آینده‌بان در قالب پژوهش‌هایی سناریوهای ایران ۱۳۹۵ و میزان باورپذیری (Plausibility)، مطلوبیت (Preferability) و احتمال وقوع (Probability) این سناریوها را ارائه کرده است.

گزارش «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۵» که در ابتدای سال جاری منتشر شد، سناریوهای پیش‌روی ایران در سال ۱۳۹۵ را معرفی کرده است. در این گزارش پس از شرح مراحل طی شده برای رسیدن به سناریوها، میزان باورپذیری و مطلوبیت سناریوهای برگزیده گزارش شده است.

بر اساس پژوهش سالانه انجام شده، از بین ۱۹۵ مسئله و چالش (متغیر) شناسایی شده که دارای اهمیت متوسط به بالا بودند، هفت مورد به‌عنوان عدم قطعیت‌های کلیدی انتخاب و مبنای سناریوپردازی قرار گرفتند که از ترکیب آنها ۱۴۵۸ سناریوی ممکن (Probable) شکل گرفته است.

iran-1395-scenarios-plausibility
در نتیجه محاسبات نرم‌افزاری بر مبنای الگوریتم‌های ریاضی نمرات سازگاری مربوط به ۱۴۵۸ سناریو مشخص شد. در نهایت ۱۸ سناریوی منتخب باورپذیر از میان ۱۴۵۸ سناریوی ممکن گزینش و توسعه داده شد که طیف گسترده‌ای از آینده‌های پیش روی ایران در سال ۱۳۹۵ را ترسیم می‌کنند. این سناریوها در «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۵» معرفی شده و موقعیت آنها برای ایران روی طیف مطلوبیت-عدم مطلوبیت مشخص شده است.
iran-1395-scenarios-preferability
میزان احتمال وقوع این سناریوها نیز توسط گروه تحقیقاتی آینده‌بان در قالب یک پژوهش تکمیلی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نیز که در قالب مقالات علمی منتشر شده نشان داد از بین پنج سناریویی که بیشتری سازگاری و باورپذیری را دارند، یک سناریو دارای بیشتری احتمال وقوع، دو سناریو دارای احتمال وقوع بالا و دو سناریوی دیگر دارای احتمال وقوع پایین هستند.
iran-1395-scenarios-probability

«آینده‌پژوهی ایران» عنوان پژوهش سالانه‌ای است که از سال ۱۳۹۳ توسط آینده بان تهیه و در ابتدای هر سال منتشر می شود و «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۵» سومین مورد از این نوع است. «آینده‌بان» مجموعه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی است که قصد دارد تا با ایجاد پیوندی بین پژوهش‌های علمی حوزه آینده از یک‌سو و مسائل و ظرفیت‌های امروز و فردای جامعه ایران از سوی دیگر، نگاه خردمندانه به آینده را وارد فضای عمومی کند.

این گزارش علمی را آینده بان در ۱۵۰ صفحه و در قالب فایل پی.دی.اف منتشر کرده و نسخه کامل آن از طریق لینک‌های زیر به صورت رایگان قابل دریافت است.

لینک اوللینک دوم

(هردو لینک امکان دسترسی به یک فایل را فراهم می‌ کند، به جهت سهولت دسترسی در دو نشانی مختلف فایل در دسترس قرار گرفته و قابل دریافت است.)

اطلاعات بیشتر از طریق نشانی زیر قابل دسترس است:

http://www.ayandeban.ir/iran1395