برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در مجموع ۸۸ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۳۷ نفر در مقطع دکتری در گرایش‌های مختلف رشته آینده‌پژوهی در دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران از طریق آزمون سراسری پذیرش خواهند شد.

بر اساس اطلاعات مندرج در دفترچه انتخاب رشته آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری که توسط سازمان سنجش منتشر شده است دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تهران، اصفهان، طلوع مهر قم، ایوانکی، امام حسین و فرماندهی و ستاد آجا در مقطع کارشناسی ارشد و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تهران، بین‌المللی امام خمینی قزوین، امام صادق، امام حسین و ایوانکی در مقطع دکتری دانشجو پذیرش خواهند کرد.

در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش آینده‌پژوهی ۱۶ نفر به‌صورت روزانه، ۷ نفر به‌صورت نوبت دوم و ۸ نفر در قالب پردیس در دو دانشگاه تهران و اصفهان پذیرش می‌شوند. دو دانشگاه غیرانتفاعی طلوع مهر قم و ایوانکی نیز در مجموع ۳۰ دانشجو پذیرش می‌کنند. همچنین دو دانشگاه امام حسین (آینده‌پژوهی گرایش انقلاب اسلامی) و فرماندهی و ستاد آجا (آینده‌پژوهی گرایش دفاعی) در مجموع ۲۷ دانشجوی روزانه پذیرش می‌کنند که تابع شرایط تعهد به نیروهای مسلح است.

در مقطع دکتری نیز دانشگاه‌های تهران، بین‌المللی امام خمینی قزوین و امام صادق در مجموع ۱۲ نفر دانشجوی روزانه، ۴ نفر شبانه و ۸ نفر پردیس پذیرش می‌کنند. دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی ۷ و دانشگاه امام حسین نیز با شرایط تعهد به نیروهای مسلح در مجموع ۶ دانشجو پذیرش می‌کنند.

پذیرش در قالب سهمیه استعداد درخشان دانشگاه‌ها جدا از آمارهای اعلامی از سوی سازمان سنجش است و بنابر مقررات موجود در اختیار دانشگاه‌ها است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت سازمان سنجش مراجعه کنید.