دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی به مناسبت هفته پژوهش کارگاه آموزشی « برنامه‌ریزی سناریویی در فرهنگ و رسانه» برگزار کرد.

این کارگاه با تدریس دکتر محمد مهدی مولایی، مدیر گروه تحقیقاتی آینده‌بان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی روز دوشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۳ تا ۱۷ برگزار شد.

هدف این کارگاه آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران حوزه رسانه و ارتباطات با برنامه‌ریزی سناریویی بود بود. در این کارگاه چهار ساعته مطالب در دو بخش ارائه شد و پس از معرفی انواع رویکردهای سناریونگاری، با تمرکز بر رویکرد سناریونگاری بر مبنای عدم‌قطعیت به موضوع فرهنگ و رسانه پرداخته شد.

سال گذشته نیز در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی کارگاه آینده‌پژوهی رسانه‌های نوین برگزار شده بود.