نشست تخصصی پویش نظام‌مند و مرور تجربیات پروژه ملی «آینده‌پژوهی ایران» با سخنرانی دکتر محمد مهدی مولایی، مدیر گروه تحقیقاتی آینده‌بان، در پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار ‌شد.

پروژه ملی «آینده‌پژوهی ایران» در قالب انتشار گزارش‌های پژوهشی سالانه پنج سال پیاپی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ با محوریت گروه تحقیقاتی آینده‌بان و همکاری نهادهای علمی و اجرایی کشور انجام شده است. «پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت» همکار تخصصی آینده‌بان در حوزه آینده‌پژوهی سلامت در گزارش‌ سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بوده است.

دکتر محمد مهدی مولایی، مدیر گروه تحقیقاتی آینده‌بان، در این نشست ابتدا مروری بر ۵ سال تجربه گزارش‌های سالانه آینده‌پژوهی ایران داشت. پس از آن الگوی پویش نظام‌مند محیط آینده‌بان با تمرکز بر مثال‌هایی از پایش و پویش حوزه سلامت معرفی شد. در پایان حاضران در نشست به بحث و تبادل نظر در خصوص شیوه‌های اجرایی پویش نظام‌مند پرداختند.

مرکز تحقیقات آینده‌نگری و نوآوری سلامت پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت این نشست را روز چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ با هدف آشنایی اعضای کارگروه‌های پویش، محققان و پژوهشگران و اعضای مراکز تحقیقاتی برگزار کرده بود.