کارگاه آشنایی با معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی با ارائه دکتر محمد مهدی مولایی روز سه‌شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ در پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت برگزار ‌شد.

دکتر محمد مهدی مولایی، مدیر گروه تحقیقاتی آینده‌بان، در این کارگاه ابتدا به موضوع اصلی حوزه آینده‌پژوهی یعنی انواع «آینده‌ها» پرداخت. در بخش بعدی انواع عناصر آینده از دیدگاه آینده‌پژوهان برجسته معرفی شد.

معرفی رویکردهای مختلف آینده‌پژوهی و رابطه بین سطوح هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی در مطالعه آینده‌ها از بخش‌های دیگر این کارگاه بود. بخش انتهایی سخنان مولایی به معرفی رویکرد یکپارچه در آینده‌پژوهی (Integral Futures) اختصاص داشت.

در بخش عملی نیز شرکت‌کنندگان به‌منظور آشنایی با کاربردهای عملیاتی مفاهیم مطرح شده، با تعیین موضوع «آینده مواد مخدر» به‌منظور تمرین کارگاهی، درخصوص شناخت انواع عناصر آینده و شیوه مواجه رویکردهای مختلف آینده‌پژوهی با این موضوع به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این نشست توسط معاونت علمی پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ادامه سلسله کارگاه‌های آشنایی با آینده‌پژوهی برای اعضای هیات علمی برگزار شد و مخاطبان آن دانشجویان مقطع دکتری و اعضای هیات علمی پژوهشکده بودند.