انجمن علمی آینده‌نگری ایران روز دوشنبه ۲۴دی ماه ۱۳۹۷ نشست تخصصی با موضوع «هندسه روش‌شناسی آینده‌پژوهی» و سخنرانی دکتر مصطفی حسینی گلکار برگزار کرد.

در ابتدای جلسه دکتر سعید خزایی، رییس انجمن به برنامه‌های آتی جهت ارتقا رتبه و عملکرد انجمن و اعطای نمایندگی داخل و خارج کشور و توسعه بخشی به فعالیت‌های بین‌المللی انجمن اشاره کرد.

 

در نشست علمی با موضوع «هندسه روش‌شناسی آینده‌پژوهی» دکتر گلکار از تشکیل کارگروه تخصصی «روش‌شناسی آینده‌پژوهی» در انجمن خبر داد و مبحث «هندسه روش‌شناسی آینده‌پژوهی» را به‌عنوان سخنرانی افتتاحیه این کارگروه جدید معرفی کرد. دکتر گلکار مطالبی را عرضه کرد که سرفصل‌های آن بدین شرح است: کارکرد و روش شناسی‌های آینده پژوهی، ماهیت روش‌های آینده‌پژوهی؛ قلمرو و محدود روش‌های آینده‌پژوهی؛ تعداد روش‌های آینده پژوهی؛ چگونگی استخراج روش های آینده پژوهی؛ نسبت میان مفاهیم مکتب، نظریه، پاردایم و ابزار و غیره و چالش‌ها و ابهامات آینده پژوهی، چگونگی دسته‌بندی روش‌های آینده‌پژوهی، اصول موضوعه آینده‌پژوهی، چارچوب‌های عام آینده‌پژوهی؛ هندسه روش‌های آینده‌پژوهی؛ نقش دانش، هنر و فناوری در آینده پژوهی.

در انتهای این جلسه دکتر محمد مهدی مولایی به بیان توضیحاتی درباره فلسفه شکل‌گیری و فعالیت‌های پیش‌ روی کارگروه تخصصی «روش‌شناسی آینده‌پژوهی» در انجمن علمی آینده‌نگری ایران پرداخت.