پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه راهبردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جشنواره تقدیر از آثار علمی «آینده‌پژوهی سلامت» برگزار خواهد کرد.

این جشنواره همزمان با ۱۰ اسفند ۱۳۹۶، روز جهانی آینده برگزار خواهد شد و از آثار برگزیده تقدیر به‌عمل خواهد آمد.

محققان می‌توانند فایل الکترونیک و مشخصات آثار خود را که در بازه زمانی مهرماه ۱۳۹۵ تا لغایت بهمن‌ماه ۱۳۹۶ منتشر شده باشند، تا تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در وب‌سایت http://ed.irnabs.com/FD ثبت کنند.