مراسم گرامی داشت روز جهانی آینده نهم اسفند ماه ۹۴ مصادف با بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۶ با حضور اساتید و پژوهشگران حوزه آینده پژوهی در مرکز نوآوری شاخص پژوه برگزار شد.

به گزارش وب‏ سایت شاخص پژوه، در ابتدای جلسه دکتر محمودزاده ریاست  پژوهشگاه شاخص پژوه ضمن تقدیر و تشکر و خیر مقدم، روز جهانی آینده را به پژوهشگران و حاضران در جلسه تبریک گفت.

در ادامه دکتر بابک خزائی به اهمیت این علم، تاریخچه و روند پیشرفت آن و بالاخص به رویکردهای نوین پژوهش و مساله جهانی سازی دانش اشاره کرد.

سپس دکتر دلفانی، به تحلیل لایه های زمانی و ارتباط آنها در آینده پژوهی راهبردی و بطور خاص به اهمیت و تاثیر ریتم و آهنگ زمان در آینده پژوهی راهبردی پرداخت. او تاکید داشتند که ما یک آینده نداشته بلکه چندین آینده داریم، و نه تنها چند آینده داریم بلکه چند گذشته نیز داریم.

سخنران سوم، دکتر سعید خزائی ضمن تبریک روز آینده با موضوع کلان روندهای کشور و ارتباط تاریخ با آینده پژوهی (کلان تاریخ ها و ارتباط آنها با آینده پژوهی) بحث خود را شروع کرد. او اشاره کرد ما در دنیا لشگری از تاریخ دانان داریم ولی هنگامی که از آینده صحبت می کنیم میدان و گود خالی از افراد می شود.

در ادامه صحبت های دکتر خزایی، آقای آرش پیامی دانشجوی دکترای آینده پژوهی شاخص پژوه با موضوع ۵۰ رویداد تاریخی تاثیرگذار در حیات بشر مبحث خود را شروع کرد. او در واقع ۵۰ رویداد تاریخی تاثیرگذارهمچون، یونان باستان، روم باستان، جهان اسلام، تاریخ چین، ژاپن، … را برای هسته گذاری و تدوین کلان روند های تاریخ مطرح نمود.

در پایان نیز دکتر مقصودی به موضوع آینده پژوهی اقدامات بشردوستانه پرداخت و به مباحثی همچون کلان روندهای انواع بحرانها، جنگ و مناقشات، جرم و جنایت، سوانح و بلایای طبیعی و غیره اشاره کرد.