جلسه سخنرانی و کارگاه آموزشی آینده بان در «پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت» دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.

در این برنامه ابتدا جلسه سخنرانی با موضوع «آشنایی با آینده‏ نگاری راهبردی: رویکرد‏ La prospective» به همراه تجربه پیاده‏ سازی روش میک.‏مک برای پروژه آینده‏ پژوهی ایران ۱۳۹۴ ارائه شد.

در جلسه سخنرانی آموزشی توضیحاتی درباره رویکردهای فلسفی گاستون برگر، بنیان‌گذار مکتب فرانسوی آینده‌پژوهی و مدل آینده‌نگاری سازمانی، سیستمی و منطقه‌ای میشل گوده، یکی از مشهورترین آینده‌پژوهان در قید حیات فرانسوی ارائه شد.

این بخش از برنامه علاوه بر معرفی گزیده چیستی آینده‌پژوهی برای کسانی که شاید آشنایی کمتری با این حوزه دارند، به معرفی کامل مدل آینده‌نگاری راهبردی (با رویکرد‏ La prospective) اختصاص داشت. در این مدل، آینده‌نگاری راهبردی شامل سه مرحله اصلی و ۹ مرحله مجزا است که هر مرحله ابزارها و روش‌های مخصوص به خود را دارد. یکی از نخستین گام‌ها مشخص کردن متغیرهای کلیدی و انجام تحلیل ساختاری است که تجربه انجام آن در قالب گزارش «آینده‌ پژوهی ایران» در سال ۱۳۹۴ از سوی آینده‏ بان ارائه شد.

94.11.13-health-workshop-1

 

در بخش کارگاهی نیز نخست معرفی مختصری از روش تحلیل اثرات متقابل در آینده ‏پژوهی و رویکردهای مختلف انجام این روش بیان شد. سپس با تمرکز بر رویکرد گوده‏ ای، اصول روش‌شناختی و تجربه‌های عملی تحلیل ساختاری با استفاده از ابزار نرم افزار میک.مک (MICMAC) ارائه شد. پس از آن شرکت کنندگان برای انجام تمرینی این روش به دو گروه ۴-۵ نفره تقسیم شدند.

در این کارگاه‌، شرکت‌کنندگان با پویایی‌های گروهی در کارگاه‌های مشارکتی، نقاط قوت و ضعف هم‌اندیشی گروهی، روش ساختارمند اندیشدن خلاق به آینده و غیره آشنا شدند و آن را به صورت آزمایشی با موضوع «سیستم آموزش علوم پزشکی کشور در افق ۱۴۰۴» به صورت جمعی و مشارکتی در قالب دو گروه مختلف تجربه کردند.

برگزارکنندگان این کارگاه به عنوان تسهیل‌گر بر روند اجرای کارگاه آینده‌پژوهی نظارت کردند و تجربه‌ها و نظریات مختلف موجود در روند ذهن انگیزی، بحث‌ها و گفت‌وگوهای مشارکتی، اولویت‌بندی مسائل، توصیف مسائل، دفاع از نگرش‌های شخصی یا ابراز موافقت و مخالفت با نظرات دیگران و غیره را در قالب تجربه های عملی به صورت کارگاهی منتقل کردند.

این برنامه با هدف انتقال تجربه پژوهشگران آینده بان در پروژه های آینده پژوهی ایران به پژوهشگران و مدیران «پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت» به منظور زمینه سازی برای انجام  آینده پژوهی تخصصی در حوزه سلامت ایران برگزار شده بود.

 

94.11.13-health-workshop-2

94.11.13-health-workshop-3

94.11.13-health-workshop-4

94.11.13-health-workshop-5

94.11.13-health-workshop-6

94.11.13-health-workshop-7

94.11.13-health-workshop-8

94.11.13-health-workshop-9