سومین مقاله علمی مرتبط با گزارش سالانه «آینده پژوهی ایران ۱۳۹۴» در جریان دومین کنفرانس بین‏‏ المللی ابزار و تکنیک ‏های مدیریت در دانشگاه تهران ارائه شد.

این مقاله با عنوان «کاربرد روش تحلیل اثرات متقابل فازی در مطالعات آینده‏ نگر (مطالعه موردی آینده‏ پژوهی ایران ۱۳۹۴)» روز چهارشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۴ از سوی حامد طالبیان به نمایندگی از آینده بان ارائه شد.

در این مقاله پس از معرفی مختصر روش تحلیل اثرات متقابل با رویکرد میک ‏مک و همچنین میک ‏مک فازی، تجربه به‏ کارگیری این روش در پروژه «آینده‏ پژوهی ایران ۱۳۹۴» تشریح  شده بود.

پیش از این نیز دو مقاله علمی دیگر از «آینده پژوهی ایران ۱۳۹۴» در همایش ‏های ملی و بین‏ المللی ارائه شده بود. مقاله «تحلیل شبکه مسائل ایران در سال ۱۳۹۴ با رویکرد آینده‏ پژوهی» در دومین کنفرانس بین‏ المللی مدیریت در قرن ۲۱ و مقاله «ارائه چارچوب دسته‏ بندی موضوعی برای دیده ‏بانی ملی و پویش محیط کلان ایران» در کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران در شهریورماه و آبان ‏ماه سال ۱۳۹۴ از طرف پژوهشگران آینده‏ بان  ارائه شدند.