راهبردهای اجرای برنامه ملی آینده نگاری در نشست بررسی شیوه نامه ملی آینده نگاری با حضور مدیر و دبیر این برنامه و بیش از ۲۰ نماینده از نهادهای مجری تشریح شد.

به گزارش ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این نشست با حضور سازمان های مجری برنامه ملی آینده نگاری شامل پژوهشگاه ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و اندیشگاه ها به میزبانی معاونت سیاست گذاری و ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

پیرو مصوبه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳هیات وزیران در خصوص اجرای برنامه ملی آینده نگاری و ماموریت معاونت علمی و فناوری در تحقق این برنامه با کمک دستگاه ها و بازوهای اجرایی کشور، معاونت علمی و فناوری در قالب طرح های تعریف شده، به کمک بازوهای اجرایی از سازمان های ذیصلاح این برنامه را محقق خواهد کرد.

دکتر حسام زند حسامی مدیر برنامه ملی آینده نگاری، با اشاره به اینکه آینده نگاری ملی از سال ۹۳ با اهداف گوناگونی مورد پیگیری قرار گرفته است، افزود: برای تعیین رویکرد به معاونت علمی و فناوری ۶ ماه فرصت داشتیم و در این فرصت، گروهی از متخصصان و کارشناسان آینده نگاری و سیاستگذاری علم و فناوری، در نشست های تخصصی، شیوه نامه مربوطه را بررسی و تنظیم کردند.

وی ادامه داد: در نهایت این شیوه نامه در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف)، تصویب شد.

زند حسامی، با بیان اینکه این شیوه نامه با نگاه تدوین سندی اجرایی برای رسیدن به اهداف و راهبردهای مورد توافق تنظیم شده است، افزود: تلاش داریم مجریان حوزه آینده نگاری کشور، هر کار کم کیفیتی را با عنوان آینده نگاری انجام ندهند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی معاونت سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هدف کلی از این شیوه نامه را انجام برنامه ملی آینده نگاری به معنای واقعی با شیوه و گام های مشخص عنوان کرد و افزود: سندی که از این طرح خارج می شود باید سندی اجرایی باشد و همچنین باید تلاش کنیم در تدوین و اجرای طرح های برنامه ملی آینده نگاری موفق شویم.

روح اله قدیری دبیر اجرایی برنامه ملی آینده نگاری نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه معاونت علمی و فناوری شناسایی مجریان و ارزیابی آنان بر اساس دستورالعمل مربوطه را برعهده دارد، بیان کرد: دبیرخانه برنامه ملی آینده نگاری، ذیل معاونت علمی و فناوری و به ریاست مهدی الیاسی معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی این معاونت و با کمک دستگاه های همکار، مجریان و کمیته های مشورتی و اجرایی، در راستای اجرای طرح های گوناگون برنامه ملی آینده نگاری اقدام می کند.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه برنامه ملی آینده نگاری به طور جدی اجرا شود، در خصوص ساختار اجرایی و نقش آفرینان این طرح به ارایه توضیحاتی پرداخت.