کتاب آینده پژوهی در کاروکسب تالیف پرویز درگی، مدرس دانشگاه، مشاور و محقق بازاریابی از سوی انتشارات بازاریابی منتشر شد. منتشر شد.

در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمده است:

آینده‌پژوهی علم طراحی هوشمندانه‌ی آینده است و کاروکسب‌ها به‌شدت به آن نیاز دارند؛ چون آنچه که تاکنون توانسته است مشتریان را راضی و خشنود کند بی‌شک برای تأمین رضایت و خشنودی مشتریان فردا کفایت نمی‌کند. و در این مسیر سازمانهایی که چشم‌اندازی شفاف از موضوعات و رویدادهای مختلف دارند و دیدی جامع نسبت به مسائل دارند، موفق خواهند بود.

این کتاب سعی دارد دریچه‌ی دیگری را به روی مدیران و کارشناسان سازمانها باز کند تا فقط در حصار فعالیتها و پیروزمندیهای روزمره نمانند، و با آینده‌پژوهی، به نوآوری بپردازند.

همچنان که پیتر دراکر گفت کاروکسب دو چیز بیشتر نیست: بازاریابی و نوآوری. بازاریابی برای تأمین خشنودی مشتریان امروز، و نوآوری برای تأمین خشنودی مشتریان فردا، و این دو جدا از هم نیستند. حال برای نوآور و فرصت‌یاب بودن لازم است به آینده‌پژوهی اهمیت بشتری بدهیم، و به یاد بیاوریم آموزه‌ی کنت بلانچارد را که می‌گفت سازمانهای پیشرو دو تیم دارند، یک تیم به بهبود فرایندها و محصولات جاری می‌پردازد و یک تیم برای آینده فکر می‌کند.

فهرست مطالب کتاب آینده پژوهی در کاروکسب به شرح زیر است:

فصل اول: آینده پژوهی و تغییر کار و کسب‌ها

فصل دوم: مطالعات موردی درباره آینده

فصل سوم: آینده نگری و بازاریابی