امارات برنامه رسمی و نهایی خود برای سفر به مریخ را اعلام کرد. بر این اساس این کشور در سال ۲۰۲۱ یعنی کمتر از ۶ سال دیگر به سیاره سرخ می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس فضایی امارات استراتژی رسمی و عملیاتی خود برای رسیدن به سیاره مریخ را بدین گونه اعلام کرده که در سال ۲۰۲۱ مأموریت روباتیکی را با هدف شناسایی دقیق تر سیاره سرخ آغاز می کند.

کاوشگر مریخ امارات که Hope (امید) نام دارد در پنجاهمین سالگرد تأسیس کشور امارات به فضا پرتاب می شود.

آژانس فضایی این کشور با تهیه و انتشار ویدئویی کامل، نحوه طراحی، پرتاب و فرونشاندن این کاوشگر در مریخ را به دنیا معرفی کرده است.

فتح مریخ بخشی از استراتژی فضایی امارات است که بر اساس آن سیاستها و جهت گیریهای این کشور در حوزه فضا و اکتشافات فضایی تبیین می شود. امارات قصد دارد تا با هدف بهبود اوضاع اقتصادی مردم خود از مزایای حاصل از این نوع اکتشافات بهره برداری کند.

میزبانی این کشور درخصوص برگزاری نشست جهانی فضا و ماهواره در راستای چنین نگرشی بوده است.

امارات به تازگی ۵.۴ میلیارد دلار در بخش فناوریهای فضایی سرمایه گذاری کرده است. گفته می شود نزدیک به ۱۵۰ دانشمند اماراتی در پروژه فتح مریخ حضور خواهند داشت.

نکته جالب توجه درخصوص این مأموریت به تهیه نخستین مدل اتمسفر مریخ مربوط می شود که تاکنون توسط هیچ کاوشگر مریخی دیگری ارایه نشده است. پیش بینی می شود این کاوشگر انبوه خیره کننده ای از اطلاعات درباره مریخ که حدود یکهزار گیگابایت حجم دارد تهیه و راهی زمین کند.