همزمان با توسعه فناوری های نوظهور و تغییر سبک زندگی این پرسش جذاب مطرح می شود که آشپزی در آینده چگونه خواهد بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، «دنیا در سال ۲۰۲۵ چگونه خواهد بود؟» و «آشپزخانه ها در آینده چه هماهنگی با دنیای پیشرفته خواهند داشت؟» اینها پرسشهایی هستند که پروژه «آشپزخانه مفهومی Ikea ۲۰۲۵» امیدوار به یافتن پاسخی برای آنهاست.

پروژه آشپزخانه مفهومی نتیجه همکاری شرکت طراحی IDEO London و گروهی از دانشجویان دو دانشگاه لاند و آیندهوون است. هدف اصلی این پروژه ترغیب افراد به استفاده خلاقانه تر از مواد غذایی همزمان با تشویق آنها برای گام برداشتن به سوی سبک زندگی همسو با طبیعت است.

در این پروژه ایده هایی درباره جهان در ۱۰ سال آینده مطرح می شود و طی آن دانشجویان در معرض دنیایی از منابع محدود انرژی در آینده قرار می گیرند. از آنها خواسته شده تا دنیایی را تصور کنند که متوسط سن افراد بالاتر رفته و در عین حال شمار فرزندان نیز کمتر از زمان حال است و بر اساس این فاکتورهای به فکر طراحی آشپزخانه ای فوق مدرن باشند.

در این پروژه اینگونه تصور شده که آشپزخانه ها نه تنهای مکانی برای تهیه غذا، بلکه محلی برای انجام سایر کارهای روزمره هستند. در چنین آشپرخانه ای فرآیند بازیافت به شدت مورد توجه قرار دارد و حتی باید نگاه اجباری به آن داشت.

پس از انجام گفتگوهایی با مردم و کسب نظرات آنها و در نهایت انتقال موارد مطرح شده به طراحان پروژه، ایده هایی شکل گرفت که برخی از آنها در نوع خود جالب توجه هستند. از آشپرخانه های موقت گرفته تا طرح هایی که بیشتر شبیه زندگی به سبک روستایی هستند. در این مورد اخیر یک میز واحد به عنوان محلی برای آشپزی، خوردن غذا، انجام کارهای روزمره و بازی کردن کودکان ارایه شده است.

در بالای چنین میزی دوربین هوشمند و پرژکتوری نصب شده که در نقش یک مرکز کنترل تعاملی عمل می کند. ماده اولیه برای تهیه غذا بر روی میز قرار گرفته و در ادامه دوربین هوشمند آن را تشخیص داده و بلافاصله از طریق پرژکتور پیشنهادهایی برای استفاده از آن و مواردی درباره طرز تهیه غذاهای مختلف از آن ارایه می شود.

در عین حال سیستم سیم پیچ القایی تعبیه شده در زیر میز که به یک شبکه رایانه ای متصل است، فرآیند پخت ماده غذایی را انجام می دهد.