یکی از مدیران بخش مهندسی شرکت گوگل پیش‌بینی کرد که سطح هوش ربات‌ها تا سال ۲۰۲۹ به سطح انسانها خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، ری کورزویل از مدیران بخش مهندسی گوگل با بیان اینکه سطح توانایی رباتها در آینده افزایش خواهد یافت، افزود: تا سال ۲۰۲۹ هوش ربات‌ها به انسانها خواهد رسید.یک سوم کارهایی که در حال حاضر توسط بشر انجام می‌شود تا سال ۲۰۲۵ به نرم افزارها، رباتها و ماشین‌های هوشمند محول خواهد شد.

براساس پیش‌بینی شرکت گارتنر که در زمینه تحقیقات و مشاوره فن آوری اطلاعات فعال است، تا سال ۲۰۲۵ یک سوم کارهایی که توسط انسان انجام می‌شود به رباتها، نرم افزارها و ماشین‌های هوشمند محول می‌شود.

رایان کالو – استاد دانشگاه واشنگتن – که در زمینه رباتیک تخصص دارد، گفت: این پیش‌بینی بیانگر یک انقلاب در توانایی رباتها است.

کالو به روزنامه بیزینس اینسایدر گفت: به لحاظ تاریخی ما فکر می‌کنیم که رباتها کارهای خطرناک، کثیف و کسل کننده را انجام می‌دهند. در طول زمان محدوده کارهایی که رباتها می‌توانند انجام دهند گسترش یافته است.

در شرایطی که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این رباتها باعث بیکاری انسانها خواهند شد، برخی دیگر معتقدند رونمایی از رباتهای بیشتر در محیط‌های کار مشاغل قدیمی را حذف و مشاغل جدیدی را ایجاد خواهد کرد.

کارشناسان با تشبیه این تحول به اختراع ماشین بخار در ۲۰۰ سال قبل و شروع عصر ماشین، توسعه علم رباتیک را “عصر دوم ماشین‌ها” می‌نامند.

بیزینس اینسایدر می‌نویسد، همانطور که انقلاب صنعتی در نهایت به ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر منجر شد، اقتصاددانان می‌گویند پس از عصر دوم ماشینها نیز همین نتیجه حاصل خواهد شد.

اگرچه پیش‌بینی تاثیر کامل انقلاب رباتها بر مشاغل دشوار است، اما برخی شغلها نظیر آنهایی که به قضاوت، تفکر خلاقانه و تعامل بشری احتیاج دارند، مطمئنا توسط رباتها پر نخواهند شد.

کالو افزود: برای یک زمان طولانی هوش مصنوعی در انجام کارهای دارای ساختار و محدود بهتر از انسان بوده‌اند. آنچه آنها در آن خوب نبوده و احتمالا هیچ گاه خوب نخواهند بود، کارهای غیرساختاری هستند.

کارشناسان رایانه دست کم در حال حاضر معتقدند، دستکاری، تشخیص و تفسیر بسیاری از جنبه های زبانی فراتر از توان ماشین‌هاست.