معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مصوبه هیات وزیران درباره آینده نگاری به عنوان فرصتی طلایی در این مسیر یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی الیاسی در نشست تخصصی اجرایی سازی طرح آینده نگاری علم و فناوری با بیان اینکه گر چه در گذشته نیز برنامه ‌های آینده نگاری کشور، در برخی از حوزه‌ها به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات اجرا شده است، گفت: اما این دوره با مصوبه هیات وزیران، فرصتی طلایی برای نهادینه شدن رویکرد آینده نگاری ملی در حوزه علم و فناوری است.

وی تاکید کرد: این فرایند می‌تواند موجب بهبود مدل‌های ذهنی و تفکری مدیران و نخبگان نسبت به آینده و در نتیجه ارتقاء کیفیت اسناد سیاستی شود. همچنین اجرایی شدن بهتر این اسناد از طریق گفتمان‌سازی و ایجاد اجماع بین نخبگان در خصوص آینده‌ کشور یکی دیگر از دستاوردهای رویکرد آینده‌نگاری به عنوان یک فرایند اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه معاونت سیاست‌گذاری دوره قبل به انجام مستمر آینده‌نگاری ملی توسط معاونت علمی و تحت نظارت شورای عالی عتف به تصویب هیات وزیران رسید، در ادامه گفت: در تابستان سال جاری آئین نامه اجرایی این طرح نیز در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف به تائید رسید و انشالله به زودی در شورای عالی مطرح خواهد شد.

الیاسی با تاکید بر این که یکی از جدی ترین شاخصه های اصلی موفقیت طرح آینده نگاری، مشارکت جدی همه صاحبنظران و مشاورین توانمند در حوزه آینده نگاری با رویکردها و مکاتب فکری مختلف است گفت: دبیرخانه طرح ملی آینده نگاری موظف شده است تا زمینه های لازم برای مشارکت جدی همه صاحبنظران را در قالب مجموعه های حقوقی فراهم کند.

وی با توجه به این که کارهای مشابهی در زمینه تدوین اسناد راهبردی انجام شده است، توجیه دستگاه های اجرایی را بسیار مهم خواند و افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تبیین جایگاه و وجه تمایز طرح آینده نگاری با سایر فعالیت‌های مکمل مانند تدوین نقشه‌راه و اسناد سیاستی است که در شرایط فعلی بدون شناخت کافی از روندهای آینده و استفاده از ابزارهای تفکری و هنجاری رایج در آینده نگاری تدوین می‌شوند و در صورت اجرای طرح ملی آینده نگاری انشالله این نقیصه برطرف خواهد شد.

معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی گفتمان سازی برای آغاز این حرکت را بسیار مهم خواند و با بیان این که تصمیم داریم به جای اجرای یک طرح واحد آینده نگاری، سالانه موضوعات متعددی را با نگاه فناوری محور، مساله‌محور و بخشی در برنامه آینده نگاری بگنجانیم، گفت: در این باره انتخاب موضوع طرح بسیار مهم است. البته نباید فراموش کنیم که یکی از شرط های اصلی انتخاب موضوع، آمادگی همکاری در بین دستگاه‌های متولی است.

در ادامه این نشست، دکتر حسام زند حسامی، مدیرکل برنامه ریزی و هماهنگی معاونت سیاست گذاری  در خصوص آئین نامه اجرایی، اظهار کرد: در ساختار اجرایی طرح، دبیرخانه ملی و کمیته راهبری پیش بینی شده‌است که در آن طرح‌های آینده نگاری تعریف و توسط دستگاه‌های متولی مدیریت می‌شود.

زند حسامی، استفاده از مجریان کیفی را یکی از نکات مهم و موثر در موفقیت این طرح عنوان کرد و با بیان این که مجریانی باید در طرح یادشده حضور پیدا کنند که توانمند باشند و صلاحیت حرفه‌ای آن ها توسط دبیرخانه مورد تائید قرار گیرد، ادامه داد: مشارکت فعال دستگاه‌های متولی در کنار مجریان نیز نقش مهمی در موفقیت طرح آینده نگاری دارند.

وی در توضیح ویژگی‌های مجریان نیز گفت: مجریان ما اشخاص حقوقی هستند که شامل دانشگاه ها، شرکت های دولتی، حقوقی و از این دست می شوند که کار تسهیل گری و روش شناسی را انجام می دهند.

به گزارش مهر، نخستین نشست تخصصی اجرایی سازی طرح آینده نگاری علم و فناوری و به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور ۳۰ نفر از خبرگان آینده‌نگاری برگزار شد.