صندوق بین المللی پول در گزارش ماه آوریل چشم انداز اقتصادی جهان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال میلادی جاری و آینده را به ترتیب ۰٫۶ و ۱٫۳ درصد پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، ایران یکی از معدود کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است که تراز حساب جاری آن مثبت است. بنابه این پیش بینی، تراز حساب جاری ایران در سال جاری میلادی معادل ۰٫۸ و در سال میلادی آینده معادل ۱٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

امارات متحده عربی، قطر، کویت و رژیم صهیونیستی دیگر کشورهای دارای تراز حساب جاری مثبت در منطقه هستند. بنابه این پیش بینی، تراز حساب جاری عربستان سعودی در سال میلادی جاری منفی خواهد بود.

صندوق بین المللی پول اضافه کرد، براساس این پیش بینی ایران همچنان پس از سودان بالاترین نرخ تورم در خاورمیانه و شمال آفریقا را دارد و شاخص قیمت مصرف کننده آن در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۶٫۵ و ۱۷ درصد خواهد بود.

ایران در کنار مصر، سودان و تونس، یکی از بالاترین نرخ های بیکاری در خاورمیانه و شمال آفریقا را خواهد داشت و نرخ بیکاری آن در سال میلادی جاری ۱۲٫۳ و در سال میلادی آینده ۱۳٫۲ درصد پیش بینی می گردد.

براساس این گزارش، بالاترین نرخ رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به قطر و مراکش است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی این دو کشور که به ترتیب در سال ۲۰۱۴ معادل ۶٫۱ و ۴٫۱ درصد بوده در سال جاری میلادی به ترتیب معادل ۷٫۱ و ۴٫۴ درصد پیش بینی شده است.

لیکن پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۱۶ از این دو کشور پیشی گرفته و با تجربه ۷٫۶ درصد نرخ رشد تولید ناخالص حقیقی، بالاترین نرخ رشد در منطقه را تجربه کند.

نرخ رشد تولید ناخالص حقیقی قطر و مراکش در سال میلادی آینده به ترتیب معادل ۶٫۵ و ۵ درصد خواهد بود.

نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۵ معادل ۲٫۹ و در سال ۲۰۱۶ معادل ۳٫۸ درصد پیش بینی شده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی کشورهای مشترک المنافع در سال ۲۰۱۴ منفی خواهد بود و اقتصاد این منطقه ۲٫۶ درصد کوچک خواهد شد لیکن این کشورها در سال ۲۰۱۶ رشد اندکی را تجربه خواهند کرد.

نرخ رشد اقتصادی آمریکا

رشد اقتصادی شمال قاره آمریکا در سال میلادی جاری و آینده معادل ۳ درصد پیش بینی شده و این در حالی است که اقتصاد کشورهای واقع در جنوب قاره آمریکا در سال ۲۰۱۵ اندکی کوچک خواهد شد و در سال آینده رشدی معادل ۱٫۳ درصد را تجربه خواهند کرد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند، نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا از ۲٫۴ در سال ۲۰۱۴ به ۳٫۱ در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ برسد.

نرخ رشد کشورهای پیشرفته آسیا

رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته آسیایی شامل ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ و نیوزیلند در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۲٫۲ و ۲٫۴درصد پیش بینی شده است.

نرخ رشد اقتصادی هند از چین پیشی می گیرد

نرخ رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۱۵ از چین پیشی خواهد گرفت. نرخ رشد اقتصاد چین که در سال ۲۰۱۴ معادل ۷٫۴ درصد بوده در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب به ۶٫۸ و ۶٫۳ کاهش خواهد یافت. در مقابل، نرخ رشد اقتصادی هند که در سال ۲۰۱۴ معادل ۷٫۲ درصد بوده در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ۷٫۵ درصد افزایش خواهد یافت.

نرخ رشد اقتصادی قاره اروپا

نرخ رشد قاره اروپا در سال جاری و آینده افزایش خواهد یافت و به ترتیب به ۱٫۹ و ۲٫۱ درصد خواهد رسید.

نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته اروپایی در سال جاری و آینده رشد ملایمی خواهد داشت و از ۱٫۳ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱٫۷ و ۱٫۸ درصد در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ خواهد رسید.

رشد اقتصادی جهان

صندوق بین المللی پول انتظار دارد، رشد اقتصادی جهان که در سال ۲۰۱۴ معادل ۳٫۴ درصد بود، در سال ۲۰۱۵ معادل ۳٫۵ و در سال ۲۰۱۶ معادل ۳٫۸ درصد رشد کند.