فرماندار تهران گفت: در صورتی که برنامه‌ریزی‌های لازم صورت نگیرد در سال آینده با کمبود منابع آبی مواجه خواهیم شد و احتمالاً آب جیره‌بندی می‌شود.

به گزارش فارس، عیسی فرهادی در چهارمین جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تهران در خصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: در منطقه مرتضی گرد حدود ۷ هزار انشعاب غیرمجار وجود دارد که از فروردین تا اردیبهشت سال آینده از انشعابات این منطقه به صورت مجاز استفاده می‌شود.

وی به گزارش آبفا در این جلسه اشاره کرد و ادامه داد: امسال ۲۵ درصد کاهش بارندگی را نسبت به سال گذشته داشته‌ایم و باید برای سال ۹۴ تدبیری اتخاذ شود و حتماً در این سال با جیره‌بندی آب در بعضی از نقاط مواجه خواهیم شد.

فرماندار تهران گفت: حدود ۸۵۰ میلیون متر مکعب فاضلاب وجود دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد تا بتوانیم در بخش کشاورزی و صنعت از این فرصت استفاده کنیم.

وی یادآور شد: برای سال ۹۴ و معضل کمبود آب آن باید تدبیری صورت بگیرد و در دستور کار تمامی سازمان‌های مربوطه، تأمین آب شرب و مورد نیاز باشد.