همزمان با ۱۰ام اسفند، روز جهانی آینده، گروه پژوهشی-رسانه ای «آینده بان» یکسالگی خود را جشن گرفت.

در حالی که رویداد‌های تقویم‌های مرسوم جهان رویداد‌های تاریخی و طبیعی معطوف به گذشته را گرامی می‌دارند، نخستین روز جهانی آینده از تاریخ اول مارس ۲۰۱۲ مصادف با ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ در سراسر جهان با این امید برگزار ‌شد که روزی برای گرامی‏داشت انرژی و توان همه دانشمندان و کارشناسان جهان امروز برای تغییر زندگی مردم در سراسر کره زمین و راهی برای خلق جهانی بهتر در آینده باشد.

در ایران روز جهانی آینده، برای نخستین بار سال گذشته مورد توجه قرار گرفت و به مناسب این روز بود که آینده‌بان روز ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ و همزمان با سومین سالروز جهانی آینده متولد شد.

در زبان فارسی، پسوندِ اشتقاقیِ «بان» با اضافه شدن به پایان واژه ‌ها معنای نگهبانی و حفاظت را به آنها می ‌افزاید. «آینده ‌بان»، می کوشد تا علاوه بر پژوهش و دیده ‌بانی آینده، با نگاهی مسئولانه نسبت به آینده، راه‏کارهایی در جهت نگاهبانی و محفاظت از آینده نیز ارایه کند. رویکرد «آینده‌ بان» تنها معطوف به پژوهش علمی آینده نیست، بلکه قصد دارد تا با ایجاد پیوندی بین پژوهش‌ های علمی حوزه آینده از یک‌سو و امروز و فردای جامعه ایران از سوی دیگر، نگاه خردمندانه به آینده را وارد فضای عمومی کند. بر این اساس است که آینده بان ایده «آیندۀ بهتر برای همه» را دنبال می‌ کند. آینده بان یک سال گذشته را در تلاش برای حرکت در این مسیر فعالیت کرد.

اینک در چهارمین سالروز جهانی آینده، آینده بان اولین سالروز تاسیس خود را جشن گرفته و دومین سال فعالیت خود را با امید به آینده بهتر آغاز می کند.

 

ayandeban-93-1

 

ayandeban-93-2

روز جهانی آینده در ایران امسال از سوی نهادهای دیگری نیز  مورد توجه قرار گرفت. همزمان با جشن یک سالگی آینده بان، مراسمی توسط فرهنگستان علوم در تهران و مراسمی توسط پژوهشگاه شاخص پژوهش در شهر اصفهان برگزار شد.