محققان دانشگاه فلوریدا با اندازه گیری قطر غلاف یک عصب بینایی که ارتباط چشم را با مغز برقرار می کند، توانستند بیمارانی را که بیش از سایرین در خطر مرگ هستند، شناسایی کنند.

به گزارش ایرنا از پایگاه ساینس، اندازه گیری قطر غلاف عصب بینایی با استفاده از دستگاه های مافوق صوت، شاخص نسبتا دقیقی برای تخمین احتمال مرگ بیماران مبتلا به حمله قلبی به دست می دهد.

محققان با استفاده از این شیوه می توانند با سرعت زیاد و به صورت غیرتهاجمی بیماران مبتلا به سکته مغزی را که در معرض خطر افزایش فشار داخل جمجمه هستند، شناسایی کنند. به اعتقاد پزشکان، افزایش فشار درون جمجمه مهمترین نشانه سکته قریب الوقوع و یکی از دلایل اصلی مرگ این بیماران است.

در این تحقیقات ۸۶ بیمار داوطلب که پس از ابتلا به حمله قلبی، مظنون به افزایش فشار درون جمجمه بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. محققان با استفاده از تجهیزات مافوق صوت که برای معاینه چشم به کار می روند، قطر غلاف عصب بینایی بیماران را اندازه گیری کردند.

بر اساس این تحقیقات، قطر متوسط عصب بینایی بیمارانی که بعدا به دلیل انسداد عروق جان خود را از دست دادند، ۵٫۸۲ میلیمتر بوده و قطر متوسط عصب بینایی بیمارانی که جان سالم به در برده اند ۵٫۳۳ میلیمتر بوده است. همچنین قطر عصب بینایی افرادی که به دلیل خونریزی ناشی از سکته جان خود را از دست دادند ۶٫۲۳ میلیمتر و افرادی که از چنین حمله ای جان به در برده اند، ۵٫۷۲ میلیمتر بوده است.

بر اساس این تحقیقات، یک میلیمتر افزایش قطر غلاف عصب بینایی بیانگر این است که احتمال مرگ بیمار در ۶ ماه آینده بین چهار تا ۶ برابر افزایش می یابد.