محققان معتقدند که با تصویر برداری از مغز می‌توان رفتارهای آینده شخص مانند سطح یادگیری، خشونت طلبی یا حتی سلامت و … را تشخیص داده و با استفاده از دارو یا با کمک روانشناسان به اصلاح آنها پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان انستیتو ماساچوست امریکا در تحقیقات اخیر خود به این نتیجه رسیده اند که با استفاده از تصویربرداری مغزی می توان رفتارهای مختلف و آینده شخص را پیش بینی کرد. دکتر جان گابریلی، سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید: «با اسکن و تصویر برداری از ذهن بچه ها در دوران مدرسه و زمانی که هنوز به دوره دبیرستان قدم نگذاشته اند، می توان گام موثری در درمان یا اصلاح رفتارهای آتی آنها برداشت تا به شکل قابل توجهی از درصد جرم و جنایت یا افسردگی های آتی آنها کاست. الگوهای آسیب مرتبط با سطوح مختلف مغزی می تواند رفتارهای آینده اشخاص را بازگو کند.

در این صورت تنها زمانی که دانش آموزان دچار رفتار ناشایست، نادرست یا افت تحصیلی می شوند، نباید به درمان یا کمک کردن به آنها پرداخته شود بلکه بایستی تمامی دانش آموزان مورد بررسی قرار بگیرند تا قبل از اینکه آنها تبدیل به جنایتکاران خطرناکی شوند، به درمان آنها پرداخته شود.

اگر بتوانیم با تصویر برداری و همینطور اسکن مغزی رفتارهای آینده اشخاص را پیش بینی کنیم در نتیجه  قادر خواهیم بود تا به آنها کمک کنیم و آینده متفاوتی را برایشان رقم بزنیم. محققان معتقدند که تحقیقات تکمیل تری درباره چگونگی ساز و کار و فعالیت مغز درباره رخدادهای آینده انجام خواهد شد.