چین نوعی سلاح پرتو درد غیرکشنده‌ و با برد بالا ارائه داده که می‌توان از آن برای پراکنده‌ کردن معترضان از فاصله‌ای معین استفاده کرد.

به گزارش ایسنا، سلاح نامرئی Poly WB-1 که در یک نمایشگاه هوایی در چین رونمایی شد، از پرتو موج میلی‌متری استفاده می‌کند که فواصل تا یک کیلومتر را می‌پیماید.

زمانی که این پرتو به شخصی می‌رسد، مولکول‌های آب موجود در زیر پوست وی را حرارت داده و موجب بروز درد شدید می‌شود. در حالی که شلیک کوتاه با پرتو درد، موجب به خودپیچیدن فرد از شدت درد می‌شود، شلیک‌های طولانی‌تر در فرکانس‌هایی خاص سوختن و تاول‌زدن گوشت بدن را موجب می‌شوند.

فناوری چینی‌ها به سامانه Active Denial شباهت دارد که توسط شرکت امریکایی Raytheon ساخته و به افغانستان فرستاده شد. با این حال، این سلاح به دلیل امکان تشدید تبلیغات مبارزان افغانی به کار برده نشد زیرا سیستم مزبور از انرژی بسیار بالایی استفاده می‌کرد.

در آزمایش‌های انجام‌شده بر روی این سیستم، مشخص شد اکثر سوژه‌های انسانی ظرف سه ثانیه به آستانه درد رسیدند و هیچ یک از آن‌ها نتوانست درد را بیش از پنج ثانیه تحمل کند.

بنا به گفته سخنگوی آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی هوایی امریکا، پس از شلیک توسط این سلاح، برای چند میلی‌ثانیه، فرد احساس می‌کند پوستش گرم می‌شود. فرآیند گرم‌شدن پوست تا زمانی ادامه می‌یابد که وی حس می‌کند پوستش در حال آتش‌گرفتن است. به محض این که این شخص از پرتو دور شود، پوست به حالت عادی بازگشته و دیگر دردی حس نمی‌شود.