شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی «شمس» در شبکه اتاق‌های فکر استانی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، شبکه اینترنتی شمس شبکه‌ای برای شناسایی و ایجاد ارتباط میان نخبگان کشور در حوزه‌های مختلف است و اندیشه‌های نخبگان را در قالب متون سیاست‌گذاری منتشر می‌کند.

این شبکه در هفت حوزه سیاست‌گذاری شامل محیط زیست، اقتصادی، ‌سیاست خارجی، سیاست داخلی، بهداشت و سلامت، ‌علم، ‌فناوری و نوآوری و عرصه اجتماعی و فرهنگی فعالیت می‌کند.

این شبکه با شعار «گفتگوی اجتماعی، بهبود سیاست‌گذاری، عزم ملی توسعه» فعالیت خواهد کرد.

حسام‌الدین آشنا سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، محمد فاضلی معاون این مرکز و سیدضیاء ‌هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشستی خبری، اهداف و کارکردهای شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی و شبکه اتاق‌های فکر استانی را تبیین کردند.

از طریق نشانی اینترنتی www.npps.ir می توانید به شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دسترسی داشته باشید.