دانشمندان ایده ای نوین برای ایجاد ارتباط میان توان پردازش رایانه و قدرت استنباط انسان ارایه کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رایانه ها ابزاری کاربردی در زمینه تشخیص الگوها در بسته های عظیم اطلاعاتی به شمار می آیند و در مقابل مغز انسان توانایی چشمگیری در استنباط الگوها از روی چند مثال ساده ساده دارد.

حالا گروهی از دانشمندان دانشگاه MIT طی مقاله ای که در کنفرانس انجمن پردازش اطلاعات عصبی آمریکا ارایه می کنند سیستم نوینی را به دنیا معرفی می کنند که درحقیقت پلی میان این دو شیوه استنتاجی است. بدین ترتیب انسانها و رایانه ها قابلیت آن را خواهند داشت تا با همکاری با یکدیگر تصمیمهای بهتری اتخاذ کنند.

کارکرد این سیستم در نوع خود حیرت انگیز است. به گفته دانشمندان دانشگاه MIT این فناوری نوین یاد می گیرد که به وسیله متراکم کردن اطلاعات، آن را چکیده کرده و به مثالهای ساده ای تبدیل کند.

آزمایشات صورت گرفته نشان می دهد استفاده از این سیستم نوین در استنباط و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مقایسه با بهره گیری از الگوریتمهای رایج رایانه ای ۲۰ درصد بازده بیشتری به همراه دارد.

دانشمندانی که بر روی این پروژه کار می کنند هدف اصلی خود را دستیابی به ماشینی عنوان می کنند که قابلیت پشتیبانی از انسان را در اتخاذ تصمیمهایی با بهترین کیفیت ممکن داشته باشد. این نوع تصمیم گیری دقیقا همان سطح از اتخاذ تصمیمهای تاکتیکی، حیاتی و تأثیرگذار در میادین جنگ به شمار می آید.

این فناوری جدید هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و پیش بینی می شود در سالهای آتی سطح عملکرد آن به میزان چشمگیری ارتقا پیدا کند.