سازمان جهانی کار با تاکید بر بدتر شدن وضعیت بیکاری جهان تا ۵ سال آینده، تعداد اشتغال مورد نیاز جهان تا ۲۰۱۹ میلادی را ۲۸۰ میلیون شغل اعلام کرد.

به گزارش مهر سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت استخدام و چشم انداز آن در سال ۲۰۱۵ میلادی با تاکید بر ادامه نابرابری ها اعلام کرد: تغییر مهارت های کارجویان و افزایش سن جمعیت؛ همچنین افزایش بیکاری جوانان از مسائلی است که باید مورد بررسی قرار گیرند.

در سال جاری میلادی، اقتصاد جهان همچنان درگیر گسترش بیکاری است، اما شرایط مناسب تری نسبت به قبل از بروز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ طی خواهد شد به نحوی که اقتصاد جهانی قادر خواهد بود اشتغال قابل توجهی ایجاد کند.

بر پایه گزارش سازمان جهانی کار، در عین حال چالش کاهش بیکاری و بازگشت به شرایط قبل از بحران مالی جهانی به عنوان یک موضوع دلهره آور وجود دارد و خطرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی مرتبط با این موضوع وجود خواهد داشت.

به صورت کلی، نتیجه شکاف اشتغال جهانی ناشی از بحران اقتصادی این است که چشم انداز اشتغال جهان در ۵ سال آینده بدتر خواهد شد. در سال ۲۰۱۴ به میزان ۲۰۱ میلیون نفر در سراسر جهان بیکار بودند که این تعداد، بیش از ۳۱ میلیون بیشتر از شروع بحران جهانی است.

همچنین به نظر می رسد تعداد بیکاران در سال ۲۰۱۵ میلادی ۳ میلیون نفر دیگر هم افزایش یابد. برآورد تعداد مشاغل از دست رفته از زمان آغاز بحران مالی جهانی حاکی است ۶۱ میلیون شغل از دست رفته و با وجود افراد جدیدی که تا ۵ سال آینده وارد بازار کار خواهند شد، در سال ۲۰۱۹ میلادی جهان نیازمند ۲۸۰ میلیون شغل است.

وضعیت بیکاری برای جوانان به ویژه زنان جوان، همچنان به طور نامناسبی ادامه خواهد داشت و آمارها نشان می دهد در سال ۲۰۱۴ میلادی تقریبا ۷۴ میلیون جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله در جهان بیکار بوده اند که وضعیت بیکاری آنها نسبت به بزرگسالان تا ۳ برابر بدتر بوده است.

در بخش دیگری از گزارش سازمان جهانی کار آمده با وجود بهبود چشم انداز اشتغال در اقتصادهای پیشرفته و کاهش بیکاری در مناطقی مانند جنوب اروپا، ژاپن و آمریکا؛ اما در برخی اقتصادهای در حال ظهور، بیکاری رو به وخامت می رود که می توان به کشورهای حوزه کارائیب، فدراسیون روسیه و تعدادی از کشورهای عربی اشاره کرد.

تعداد کارگران در اشتغال آسیب پذیر تا ۲۷ میلیون نفر نسبت به سال ۲۰۱۲ افزایش یافته و این وضعیت در کشورهای صحرای آفریقا و جنوب آسیا مشاهده می شود که نیمی از کل اشتغال آسیب پذیر دنیا را در خود جا داده اند.