همایش «آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی» توسط «پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)» با همکاری سازمان ها و نهادهای فرهنگی – هنری و همچنین دانشگاه ها و مراکز علمی ـ پژوهشی استان قزوین برگزار می شود.

فراخوان ارسال مقاله
همایش «آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی»

همایش «آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی» توسط «پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)» با همکاری سازمان ها و نهادهای فرهنگی – هنری و همچنین دانشگاه ها و مراکز علمی ـ پژوهشی استان برگزار می شود.

اهداف همایش
ترسیم سیاست های کلی توسعه و پشرفت استان در حوزه فرهنگی و اجتماعی براساس اسناد بالادستی و سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری
ترویج و گسترش مفاهیم نظری و کاربردی در زمینه آینده پژوهی فرهنگی
جلب توجه و مشارکت سازمانها و نهادها و مراکز دولتی و خصوصی در سطوح ملی و محلی به فرایندآموزش و تعامل در زمینه آینده فرهنگ
شناسایی چالش های پیش رو در برنامه ریزی فرهنگی و ایجاد مدل های کاربردی و تخصصی درمواجهه ی با چالش ها
شناسایی ظرفیت های هنری و قابلیت های فرهنگی
معرفی و شناخت راهکارهای مناسب برای توسعه فرهنگی و « برنامه ریزی فرهنگی »

محورهای همایش

جایگاه فرهنگ و تحولات فرهنگی در اسناد بالادستی و دیدگاههای مقام معظم رهبری
آینده پژوهی فرهنگی و آینده تحولات فرهنگی با تاکید بر تحولات فرهنگی استان قزوین
آثارتحولات اجتماعی- فرهنگی شهرها بر سبک زندگی ایرانی- اسلامی
بررسی وضعیت صنایع فرهنگی در سطوح ملی و استانی
روند های فرهگی و سناریو های پیش رو
بررسی اثرات اقتصادی فرهنگ
بررسی تجربیات موفق جهانی رصد فرهنگی و ضرورت رصد فرهنگی در سطح استان
جایگاه سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در توسعه و پیشرفت
جایگاه سازمانی و نهادی مدیریت فرهنگی در سطوح استانی
دیپلماسی و فرهنگ
صنعتِ گردشگری با نگاهی آینده پژوهانه با تأکید بر وضعیت صنعت گردشگری در استان
نقش آثار معماری ایرانی-اسلامی و صنعت توریسم
نقش آموزش و نهاد های آموزشی در توسعه فرهنگی
نقش فرهنگ در کارآفرینی و ظرفیت کار آفرینی در استان قزوین
کارآفرینی فرهنگی و نقش آن در تولید سرمایه ملی
نقش و جایگاه نهادهای فرهنگی، هنری در پیشبرد برنامه های فرهنگی استان قزوین

ویژگی‌های محتوایی مقاله

تناسب حداکثری موضوع یا مساله با محورهای همایش
طرح مساله قوی و متناسب با اهداف همایش
تبیین هدف، پرسش ها و مساله اصلی تحقیق
تحلیل درست اندیشه ها، نظرها و نقد روشمند آنها
تناسب روش با موضوع و کاربرد صحیح آن در مقاله
انسجام منطقی و سازماندهی مناسب مقاله
مستند سازی و دقت در ذکر منابع معتبر
شیوایی و رسایی ادبیات مقاله

ویژگیهای فنی و نحوه ارسال مقاله
۱٫ مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در نشریه های مختلف دیگر یا مجموعه مقالات همایش‌های دیگر چاپ و یا ارائه شده باشند.
۲٫ مقاله‌ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین‌نگارش این زبان باشند.
۳٫ تأیید نهایی مقالات برای ارائه در همایش، پس از تأیید داوران، با نظر اعضاءکمیته علمی همایش است.
۴٫ مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله‌ به‌عهده نویسنده یا نویسندگان است.
۵٫ همایش در پذیرش، ردّ یا ویرایش محتوای مقاله‌ها آزاد است. مقاله‌های دریافتی بازگردانده نخواهند شد.
۶٫ مقاله‌ها باید حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان (Research Papers) باشند.
۷٫ همایش از پذیرش مقاله به شکل ترجمه، گزارش و یادداشت علمی معذور است.
۸٫ به کلیه مقالات پذیرفته شده در همایش گواهی پذیرش تعلق می گیرد.
۹٫ مجموعه چکیده مقالات و مشروح مقالات همایش در قالب کتاب همایش تدوین و به چاپ خواهد رسید.
۱۰٫ همایش مجاز خواهد بود از آثار ارائه شده در همایش جهت چاپ در کتاب همایش، پوستر و یا سایر محصولات فرهنگی مرتبط با همایش استفاده نماید.
۱۱٫ شرکت در همایش به منزله پذیرش قوانین و مقررات همایش است.
۱۲٫ مقالات به پست الکترونیکی” futurestudies93@gmail.com ” ارسال گردد.
۱۳٫ کلیه مکاتبات با نویسنده مسئول مقاله انجام خواهد شد. در صورت عدم ذکر نام نویسنده مسئول، دبیرخانه همایش نویسنده اول را به عنوان نویسنده مسئول مقاله در نظر خواهد گرفت.
۱۴٫ ارسال نامه درخواست شرکت و تأییدیه – نویسنده همکار، همراه مقاله الزامی است
۱۵٫ مقاله‌ها باید ساختار علمی داشته و به‌ترتیب دارای بخشهای زیر باشند:
ـ مشخصات نویسنده/ نویسندگان: این صفحه باید بدون شماره، شامل عنوان کامل مقاله (عنوان مقاله باید کاملاً گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد) ، نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، ‌ رتبه علمی، نام مؤسسه یا محل اشتغال، شماره تماس و پست الکترونیکی باشد. لازم به توضیح است ذکرمشخصات فوق در مورد تمامی نویسندگان الزامی است.
ـ چکیده فارسی: حداقل ۳۵۰ و حداکثر ۵۰۰ کلمه، با ذکر عنوان مقاله و کلیدواژگان (سه تا شش کلمه) در یک صفحه جداگانه تنظیم گردد. چکیده باید به‌تنهایی بیان کننده تمام مقاله و شامل: طرح و بیان مساله اصلی پژوهش، اهداف و روش تحقیق، جامعه آماری مورد مطالعه، مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد.
ـ واژگان کلیدی: شامل حداقل ۳ و حداکثر ۶ واژه اصلی باشد.از درج عبارت های بیش از دو واژه به عنوان واژه کلیدی اجتناب شود.
ـ مقدمه: شامل طرح موضوع (بیان مسئله ، سوال اصلی، پاسخ اولیه (فرضیه)، هدف یا اهداف پژوهش، ضرورت یا اهمیت پژوهش) باشد.
ـ پیشینه تحقیق
ـ روش تحقیق
ـ متن مقاله: شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسی‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق باشد.
ـ نتیجه تحقیق: باید به‌گونه‌ای منطقی و مستدل (همراه با جمع‌بندی موارد طرح شده) و شامل پاسخ به سؤال تحقیق در قالب ارائه یافته‌های تحقیق باشد.
ـ پی‌نوشت‌ها: شامل برابرنهادهای لاتین و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله است که باید به‌ترتیب با شماره در متن و به‌‌صورت پی‌نوشت در انتهای مقاله درج گردد.
ـ منابع و مآخذ: به‌ترتیب حروف الفبا برحسب نام‌خانوادگی نویسنده مرتب گردد (فارسی و لاتین).
ـ بخش انگلیسی: دو صفحه است که در پایان مقاله پس از منابع می‌آید و شامل مشخصات نویسندگان و ترجمه کاملی از چکیده فارسی است.
۱۶٫ متن مقاله: در حداکثر ۲۰ صفحه یکرو (با تمام اطلاعات: عکس، متن، نقشه و تصاویر)، در هر صفحه ۳۲ سطر، در محیط ۲۰۰۳ word یا ۲۰۰۷ word و با استفـاده از قلـم (فـونت)Blotus با اندازه ۱۴ ارائه شود.
۱۷٫ کلیه صفحات به‌جز صفحه مشخصات نویسنده/نویسندگان باید به‌ترتیب شماره‌گذاری شده باشند.
۱۸٫ حداقل تعداد ضروری تصویر، نمودار و جدول در مقاله حائز اهمیت است.کلیه تصاویرباید با کیفیت مناسب و با دقت ۳۰۰ dpi در فرمت jpg، باذکر منبع و تعیین محل مناسب ‌باشد.
۱۹٫ هنگام ارسال تصاویر در سایت، به همان ترتیب اشاره شده در متن مقاله، نام گذاری و یا شماره گذاری شوند.
۲۰٫ عنوان جدول و نموداربالا سمت راست و مأخذ آن درادامه عنوان ذکر شود. چنانچه جدول و نمودار حاصل کارپژوهشی نویسندگان است در محل مآخذ از واژه ” نگارنده /نگارندگان” استفاده شود.
۲۱٫ عنوان تصویر، پایین سمت راست و مأخذ آن در ادامه عنوان درج گردد. چنانچه تصویر حاصل کارپژوهشی نویسندگان است در محل مآخذ از واژه ” نگارنده/ نگارندگان” استفاده شود.
۲۲٫ شیوه تنظیم منابع (فارسی و لاتین) به شرح زیر باشد:
۲۳٫ در متن مقاله: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه) به طور مثال : (پورصانع، ۱۳۸۹ : ۳۵ )
۲۴٫ در فهرست منابع پایان مقاله:
۲۵٫ ـ برای کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب. جلد. نام مترجم یا مصحح، محل انتشار: نام ناشر.
۲۶٫ ـ برای مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله. دوره یا سال (شماره مجله در سال مورد نظر)، شماره صفحه‌های مقاله در مجله.
۲۷٫ سند اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ). عنوان سند. آدرس اینترنتی به‌طور کامل. [تاریخ دسترسی].
۲۸٫ در منابع لاتین به جای نام نویسنده، به ترتیب حرف اول نام و نام میانی نویسنده آورده میشود.
۲۹٫ محل قرار گیری معادل واژه های لاتین در متن بلافاصله در برابر واژه و یا در انتهای متن و در بخش پی نوشت ها خواهد بود. از درج زیر نویس اکیدا خودداری شود.
مقالات فاقد شرایط مذکور، از فرآیند بررسی خارج خواهند شد.

به کلیه مقالاتی که پس از داوری و ارزیابی علمی پذیرفته شوند، گواهی پذیرش تعلق می گیرد و اثر یادشده در کتاب مقالات همایش به چاپ خواهد رسید.
مقالاتی که برای ارائه شفاهی در همایش مناسبت بیشتری دارند از بین مقالات پذیرفته شده انتخاب و در همایش ارائه خواهند شد.

برگزارکننده

پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

زمان بندی همایش

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۹۳/۱۱/۱۵
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۹۳/۱۱/۲۵
تاریخ برگزاری: ۵ اسفند ماه ماه ۱۳۹۳

نشانی دبیرخانه

آدرس: قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، پژوهشکده آینده پژوهی،
تلفن تماس: ۳۳۹۰۱۷۳۰
پست الکترونیکی: futurestudies93@gmail.com
برای اطلاع بیشتر به سایت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به نشانی www.ikiu.ac.ir مراجعه نمایید.