اریک اشمیث رئیس گوگل با اظهارات خود در مجمع جهانی اقتصاد داووس و پیش‌بینی از بین رفتن اینترنت به شکل فعلی بسیار جنجال آفرین شده است.

به گزارش فارس به نقل از فوربس، البته نقطه تمرکز وی بر تحولات اجتماعی ، انسانی و اقتصادی ناشی از بلوغ اینترنت و فناوری‌های مرتبط با آن بود. وی در این مورد افزود: تعداد آدرس های آی پی بسیار زیاد خواهد شد، وسایل و حسگرهای بسیار زیادی به اینترنت وصل می شوند، حتی چیزهایی که شما می‌پوشید و با چیزهایی تعامل خواهید کرد که تا به حال حتی تصورش را هم نمی کردید.

اشمیث در توضیح نظراتش گفت: من همیشه بخشی از حضور شما خواهم بود. تصور کنید که در اتاقی راه می روید و اتاق شما دینامیک خواهد بود و با کسب اجازه از شما و رعایت همه نکات، هر فردی با تمامی چیزهایی که در اتاقش در جریان است تعامل خواهد کرد.

وی نتیجه این تحولات را هوشمندتر شدن خانه ها، ردگیری و کنترل آنی و همیشگی همه چیز و مرتبط بودن کامل ابزار و وسایل و انسان‌ها دانست.

کارشناسان معتقدند با همه گیرشدن اینترنت اشیا که لوازم خانگی، اتومبیل‌ها و تقریبا هر وسیله ای را به دیگر وسایل و اینترنت متصل می کند، تحولی اساسی در دو مفهوم امنیت و حریم شخصی به وجود آمده و انسان‌ها با چالش‌های جدید و بسیار متنوعی روبرو می‌شوند. در این میان دولت ها و شرکت های فناوری که کنترل اینترنت اشیا را در دست داشته و به داده های آن دسترسی داشته باشند می توانند از جزئی ترین عادات و رفتارهای شخصی و حرفه ای انسان ها مطلع شوند و از آنها برای پیشبرد منافع خود بهره بگیرند. تحولی که پیامدهای گسترده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در پی خواهد داشت.