مطالعات اخیر محققان فرانسوی نشان می دهد که امید به زندگی زنان نسبت به مردان سیر صعودی را طی کرده و پیش بینی می شود زنان در سال ۲۰۵۷ میلادی بیش از ۱۰۰ سال عمر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بدون شک زنان بیشتر از مردان عمر می کنند، در نتیجه امید به زندگی در زنان بیش از مردان است. مطالعات اخیر محققان فرانسوی نشان می دهد که زنان در سال ۲۰۵۷ میلادی بیش از ۱۰۰ سال عمر خواهند کرد.

در سال های اخیر، بالاتر بودن طول عمر زنان نسبت به مردان از لحاظ علمی نیز به اثبات رسیده و برخی از مطالعات این موضوع را به سیستم ایمنی بدن زنان مرتبط می دانند زیرا روند فعالیت سیستم ایمنی بدن می تواند سهم به سزایی را در زوال و پیر شدن ایفا کند. اما مطالعات جدید نشان می دهد که امید به زندگی در میان زنان بیش از مردان بوده و تا سال های آتی نیز این آمار رشدی صعودی به خود خواهد گرفت تا زنان همچنان بیش از مردان عمر کنند.

مطالعات اخیر نشان می دهد دخترانی که در دهه ۲۰۵۰ میلادی متولد می شوند، در حدود ۱۰۰ سال عمر خواهند کرد و دخترانی که در سال های ۲۰۸۰ میلادی متولد می شوند، عصر جدیدی را با عمرهای متفاوت آغاز خواهند کرد.

مطالعات نشان می دهد که در کشورهای اروپایی و از جمله انگلیس، امید به زندگی در میان زنان با ۷ سال رشد مواجه شده است. اما افزایش سن و امید به زندگی با عواملی مانند شرایط بهداشتی و سلامت، وضعیت اقتصادی و … در ارتباط است.