بیش از یک سوم شغل‌های بریتانیا تا ۲۰ سال آینده به روبات‌ها سپرده می‌شوند تا ماشین ها و دستگاه های ساخت انسان جایگزین مردم شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقش روبات ها در زندگی انسان ها هر روز بیش از روز پیش خودنمایی می کند. بنا به گزارشات منتشر شده، پیش بینی می شود تا ۲۰ سال آینده بیش از یک سوم شغل های بریتانیایی با روبات ها جایگزین شوند.

روبات ها دیگر مانند انسان ها نیازی به دریافت حقوق ماهانه، افزایش حقوق، استراحت، ابتلا به بیماری و … را نداشته، در نتیجه علاوه بر اینکه برای کارفرمایان مطلوب و مفید هستند، می توانند میزان بهره وری و عملکرد کارها را افزایش دهند. روبات ها می توانند در شغل ها و کارهای دفتری، فروش، خدمات، نگهبان ساختمان، آشپز، گارسون، مشاوران مالی و حتی گوینده خبر جایگزین انسان ها شوند.

در حال حاضر، بسیاری از این مشاغل از سال ۲۰۰۱ میلادی با روبات ها جایگزین شده اند اما بنا به گزارشات منتشر شده تا ۲۰ سال آینده ، تعداد قابل توجهی از روبات ها در این حرفه ها مشغول به کار می شوند.

پیشرفت ها در حوزه ساخت روبات و هوش مصنوعی تا جایی پیش می رود که در سال های آتی می توان روبات ها را آموزش داد تا همانند انسان ها قادر به انجام کارها باشند. روبات ها حتی قادر خواهند بود تا با آموختن الگوی کلمات و تلفظ لغات به سادگی بتوانند با انسان ها ارتباط برقرار کنند.