در میشیگان آمریکا شهر کوچکی ساخته می شود که صرفا برای تردد خودروهای بدون راننده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ابتکار عمل بی سابقه با هدف آزمایش دقیق عملکرد خودروهای بدون راننده پیاده می شود تا نواقص موجود در طراحی و کارکرد آنها در زمان به کارگیری در خیابان های شهرهای سراسر جهان مشخص و برطرف شود.

از مؤلفه های مهم این شهر مخصوص می توان به تقاطع های پیچیده، خط کشیهای گیج کننده در کف خیابانها و عابران پیاده مکانیکی اشاره کرد. درحقیقت تلاش شده تا با به کارگیری مجموعه بزرگ و پیچیده عوامل تأثیرگذار در بروز اختلالات ترافیکی، ضریب دقت این دسته از خودروها مورد آزمایش دقیق قرار گیرد.

خودروهای بدون راننده ای که در این شهر به حرکت در می آیند مجهز به حسگرهای مخصوصی هستند. این حسگرها در کنار الگوریتم های مخصوصی که برای رانندگی درچنین وضعیتی تعریف شده اند مانع از برخورد خودرو با عابران پیاده مکانیکی می شوند که به طور ناگهانی از لابلای خودروهای پارک شده به وسط خیابان می آیند. بدین ترتیب محققان می توانند از ضریب دقت عملکرد این حسگرها در دنیای واقعی مطمئن شوند.

در این شهر کوچک که توسط گروهی از محققان دانشگاه میشیگان اداره می شود تونل های متعدد و سطوح جاده ای غیرمتعارف نیز به چشم می خورد و حتی در گوشه و کنار آن درختان بزرگی کاشته می شود که سایه خود را بر خیابانها می اندازند. به گفته محققان این فاکتورها برای حسگرهای خودروهای بدون راننده گیج کننده به شمار می آیند با این حال به خوبی نشان خواهند داد که آیا تأثیر منفی بر عملکرد آنها در حین حرکت در خیابانها خواهند داشت یا نه؟