مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی از راه اندازی مرکز هماهنگی، پایش و آینده پژوهی دریاچه ارومیه در استان با هدف هماهنگی نهادهای متولی احیای این تالاب بین المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد در گفتگو با روابط عمومی این اداره کل در خصوص اهداف تشکیل این مرکز اظهارداشت: این مرکز با هدف ایجاد هماهنگی بین بخشی و پایش وضعیت محیط زیست و ترسیم و تحلیل وضعیت دریاچه در سناریوهای مختلف مدیریتی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: این مرکز با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور بوده که مدیریت آن توسط کمیته هماهنگی درون سازمانی دریاچه ارومیه صورت خواهد گرفت که مدیریت واحدهای استانی آن به عهده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان است.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی کمبود دانش تخصصی، پراکندگی مطالعات و داده های موجود، فقدان هماهنگی لازم برای استقرار یک شبکه پایش یکپارچه و منسجم، فقدان مرکزی برای ترسیم سناریوهای آتی با توجه به وضعیت های مختلف احتمالی دریاچه از دلایل استقرار این مرکز عنوان کرد.

وی یاد آور شد: ساختمان مرکز آینده پژوهی دریاچه ارومیه در محل اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی می باشدکه تامین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مرکز واحد پایش سنجش از دور از اهم اقدامات انجام یافته در راستای مرکز مذکور خواهد بود.

پیش از این مرکز هماهنگی، پایش و آینده پژوهشی دریاچه ارومیه در تبریز نیز راه اندازی شده است.