دانشمندان انگلیسی و ایتالیایی مدعی‌اند نوعی انرژی تاریک مرموز شاید در حال بلعیدن جهان باشد و آن را به مکانی تهی تبدیل کند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این محققان شواهدی یافته‌اند مبنی بر این که ماده تاریکی که داربست کیهانی جهان به شمار می‌آید، به تدریج توسط انرژی تاریک در حال از بین‌رفتن است.

به باور تیم علمی از دانشگاه‌های رم و پورتسموث، آخرین داده‌های نجومی نشان می‌دهد نوعی انرژی تاریک در تعامل خود با ماده تاریک، رشد می‌کند و گفته می‌شود رشد این انرژی در کیهان شگفت‌آور است.

منجمان اعلام کردند چنانچه انرژی تاریک در حال رشد و ماده تاریک نیز در حال تبخیر باشد، جهان به مکان بزرگ و تهی تبدیل خواهد شد که تقریبا هیچ چیز در آن نخواهد بود. ماده تاریک چهارچوبی برای ساختارهای جهان ارائه می‌دهد، در عین حال، انرژی تاریک، ماده مرموزی است که جهان را از هم می‌درد.

کهکشان‌هایی که امروزه مشاهده می‌شوند بر روی داربست ماده تاریک ساخته شده‌اند و بر اساس یافته‌های جدید، ماده تاریک در حال تبخیرشدن است و این موضوع رشد جهان را کند می‌کند.