با هدف تحول در فناوری پیش بینی اوضاع جوی بزرگترین ابررایانه پیش بینی اوضاع جوی جهان در انگلیس ساخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ابررایانه که به اندازه ۱۱ اتوبوس وزن دارد اوضاع جوی را با دقت حیرت انگیزی پیش بینی می کند. محققان آن را به گونه ای طراحی کرده اند که اوضاع جوی یک هفته آینده را به درستی پیش بینی می کند.

از آن گذشته این ابررایانه قابلیت آن را دارد تا نشان دهد تغییرات جوی روزهای پیش رو به صورت طبیعی روی می دهد یا ناشی از اقدامات تأثیرگذار انسانهاست.

قرار است سال آینده و با پایان یافتن مراحل ساخت این ابررایانه، از آن در مقر اصلی مرکز پیش بینی اوضاع جوی انگلیس واقع در اکستر استفاده شود.

این فناوری جدید رایانه ای Cary XC40 نام دارد که با وزنی درحدود ۱۴۰ تن بزرگترین و قدرتمندترین ابررایانه است که با هدف پیش بینی اوضاع جوی طراحی و ساخته می شود.

این ابررایانه غول پیکر با هزینه هنگفت ۹۷ میلیون پوندی ساخته می شود.

یکی از نقاط متمایزکننده این فناوری نسبت به سایر ابررایانه های مشابه – به ویژه ابررایانه آزمایشگاه ملی Oak Ridge آمریکا– این است که صرفا برای پیش بینی اوضاع جوی ساخته می شود و نه اهداف دیگر.

این ابررایانه با قابلیت ۱۶ پتافلوپ محاسبه در ثانیه دو بار قدرتمندتر از نزدیکترین رقیبش یعنی ابررایانه Hornet است که توسط دانشمندان دانشگاه اشتوتگارت آلمان طراحی و ساخته شده است.

ضریب دقت Cary XC40 به گونه ای است که پیش بینی ۴ روز آینده آن معادل پیش بینی یک روز بعد توسط رایانه های ۳۰ سال پیش است.

دانشمندان همچنین در نظر دارند از این فناوری نوین برای مدلسازی های پیشرفته آب و هوایی و بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر سیستم های آب و هوایی استفاده کنند.