پژوهشکده مطالعات آینده دانشگاه صنعتی امیرکبیر در آذرماه جاری با برگزاری همایش آینده پژوهی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به بررسی ابعاد این الگو خواهد پرداخت.

به گزارش ایرنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو کمیته اجرایی همایش تخصصی آینده پژوهی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره جزئیات برگزاری این همایش گفت: پژوهشکده مطالعات آینده دانشگاه صنعتی امیر کبیر با همکاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، همایشی تخصصی ‘آینده پژوهی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت’ را برگزار می کند.

احمد برومند زمان برگزاری این همایش را روز سه شنبه ۱۸ آذر ماه جاری ذکر کرد و اظهار داشت: در این همایش موضوعاتی چون ابعاد و نحوه کاربست آینده پژوهی در تدوین و ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه های راهبردی فرهنگ، سلامت، علم و فناوری و محیط زیست به صورت چهار نشست تخصصی موازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برومند با بیان اینکه این همایش در دو بخش صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد، ادامه داد: در بخش اول به تبیین رسالت و خدمات آینده پژوهی در الگو پرداخته می شود که متضمن تحلیل عمیق فکری، فرهنگی و اجتماعی و آشنایی با مبحث پایداری و برنامه ریزی پایدار و نیز بررسی تصویر آینده انقلاب اسلامی و چالش های پیش روی آن خواهد بود.

وی رسالت آینده پژوهی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تحلیل مبانی فلسفی و ملاحظات فرهنگی الگو، بهره وری و شاخص های تاثیر گذار آن در تدوین الگو و آینده انقلاب و چالش های پیش رو را از موضوعات بخش اول این همایش نام برد.

عضو کمیته اجرایی همایش آینده پژوهی به برگزاری چهار نشست تخصصی همزمان در دومین بخش همایش اشاره کرد و گفت: این نشست ها حول محورهای تخصصی علم و فناوری، توسعه پایدار و محیط زیست، فرهنگی اجتماعی و سلامت ترتیب یافته است.