گروهی از محققان برای اولین بار موفق شدند میان دو مغز انسان، یکی در فرانسه و دیگری در هندوستان، از طریق تله پاتی ارتباط برقرار کنند.

براساس گزارش همشهری آنلاین از تلگراف، برای اولین‌بار دانشمندان توانسته‌اند بدون اینکه تماسی میان دوفرد برقرار شود، از مغز یکی به مغز دیگری پیامی را به فاصله هزاران مایل دورتر ارسال کنند.

محققان با انجام آزمایشی نشان دادند تکنولوژی می‌تواند برای انتقال اطلاعات از مغز یک فرد به مغز فردی دیگر، حتی اگر این دو هزاران کیلومتر از یکدیگر فاصله داشته‌باشند، استفاده کرد. در حقیقت محققان از تکنولوژی برای ارتباط دادن الکترومغناطیسی مغزها به یکدیگر استفاده کرده‌اند.

برای انجام این آزمایش،‌ یکی از داوطلبان حسگرهای الکتروانسفالوگرام یا EEG متصل به اینترنت و وایرلسی را به سر گذاشت و به موضوعی ساده، مانند سلام کردن فکر کرد.

رایانه‌ای واژه‌هایی که داوطلب به آنها فکر می‌کرد را به کد‌های صفر و یک دیجیتال تبدیل کرد و سپس این پیام را از هندوستان به فرانسه ارسال کرد. پیام از طریق روباتی به داوطلب گیرنده منتقل شد و گیرنده پیام را به شکل پالس‌های محرک مغزی به شکل فلش‌های نوری مشاهده کرد.

به گفته محققان هدف درک امکان برقراری ارتباط مستقیم میان دو انسان به واسطه خواندن فعالیت‌های مغزی یکی از داوطلبان و تزریق این فعالیت‌ها به مغز داوطلب دیگر در فاصله‌ای طولانی بوده‌است.