بر اساس مطالعه جدید محققان دانشگاه ام‌آی‌تی، کارمندان انسانی ترجیح می‌دهند از ربات و نه همکارانشان دستور بگیرند.

به گزارش ایسنا، بر اساس ادعای این دانشمندان، کنترل‌ ربات‌ها روی مسئولیت‌های انسانی نه تنها فرآیندی کارآمدتر است بلکه کارمندان نیز خواهان چنین موضوعی هستند.

محققان «آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم رایانه» دانشگاه ام‌آی‌تی (CSAIL) دریافتند در مجموعه‌ای از آزمایش‌های مدیریتی، کارکنان انسانی هنگامی که رئیس‌شان ربات بود، رضایت بیشتری داشتند؛ آنها بر این باورند در آینده باید ربات‌ها کنترل بیشتری روی مسئولیت‌ها داشته باشند.

در این مطالعه، گروه‌های دو نفره انسانی و یک ربات در یکی از این سه شرایط با یکدیگر همکاری کردند: مسئولیت‌های دستی (تمام مسئولیت‌ها توسط یک انسان واگذار شدند) تمام خودکار (تمامی مسئولیت‌ها توسط ربات واگذار می‌شدند) و نیمه‌خودکار (یک انسان مسئولیت‌ها را به خودش واگذار می‌کرد و ربات هم مسئولیت‌ها را به انسان دیگر واگذار می‌کرد).

نتایج نشان داد شرایط تماما خودکار نه تنها کارآمدترین وضعیت بود بلکه کارکنان انسانی نیز این شیوه را ترجیح می‌دادند. کارمندان بر این باور بودند ربات‌ها بهتر آن‌ها را درک می‌کردند و کارآیی تیم را هم ارتقا دادند.