مطالعات محققان نشان می دهد که با اسکن مغزی و بررسی فعالیت های ذهنی پسران نوجوان می توان ریسک یا ناهنجاری رفتاری آنها را پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره نوجوانی، یکی از دورانهای پرمخاطره در زندگی هر شخصی به شمار می رود که توجه و مراقبت بیشتر والدین را می طلبد. پسران نوجوان به نسبت دختران با خطرات بیشتری مواجه هستند و احتمال بروز رفتارهای خشونت آمیز یا پر مخاطره در آنها بیشتر دیده می شود. اما روانشناسان، متخصصان اعصاب و همینطور والدین با کمک اسکن مغزی پسران نوجوان نه تنها می توانند رفتارهای آنها را پییش بینی کنند بلکه می توانند به مقابله یا اصلاح رفتارهای نوجوانان قبل از بزهکاری بپردازند.

محققان علوم اعصاب دانشگاه فلوریدا نتایج تحقیقات خود را با عنوان ” تفکر متفاوت نوجوانان” به چاپ رسانده اند. یکی از اعضای این تیم پزشکی می گوید: “شناسایی و اصلاح رفتارهای پرخطر نوجوانان می تواند به کاهش آسیب های اجتماعی و خانوادگی منجر شود. زیرا در جوامع مختلف و به طور سالانه هزینه های هنگفتی صرف این موضوع می شود.”

ذهن انسان همیشه به دنبال انجام رفتارهای پرمخاطره و خشونت آمیز است اما با ارسال آنها به مغز و به ویژه قسمت پیشانی مغز که تفکرهای آسیب رسان و هیجانات ناگهانی را کنترل می کند، مغز مانع از انجام هر گونه کاری می شود که می تواند شخص را به خطر بیافکند.

محققان فعالیت قسمتی از مغز که مسئول کنترل رفتارهای هیجانی است را مورد بررسی قرار داده و نتایج تحقیقات نشان داد که اسکن مغزی در پسران نوجوان به نسبت پسران جوان متفاوت است. تفاوت در عملکرد مغزی دوره نوجوانی و جوانی، نشان از حساس بودن دوره نوجوانی است. عواملی مانند استرس، فعالیت زیاد هورمون ها، تنبیه بدنی، مصرف مواد مخدر و … باعث تغییر عملکرد قسمت های مغزی در دوران نوجوانی می شود که با اسکن های متفاوت مغزی می توان رفتارهای پرخطر و خشونت آمیز در نوجوانان را بررسی و با برگزاری جلسات روان درمانی به کاهش علائم پرداخت.