محققان آمریکایی تراشه های جدید مغزی را طراحی و تولید کرده اند که قادر به شستشوی مغزی، حذف یا تغییر خاطرات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیا تاکنون فیلم های هالیوودی که در آن یک متهم دستگیر شده سپس به سازمان های اطلاعاتی امریکا برای اعتراف فرستاده می شود را دیده اید؟ در این فیلم ها، سازمان های اطلاعاتی امریکا مغز شخص دستگیر شده را مورد تخلیه اطلاعاتی یا گاها شستشوی مغزی قرار می دهند تا به اهداف خود دست یابند.

آیا توضیحاتی که خواندید بیشتر شبیه داستان های علمی -تخیلی یا فیلم های هالیوودی نبود؟ اما اکنون باید گفت، داستان ها یا رویدادهای فیلم های علمی- تخیلی حقیقت پیدا کرده و وارد دنیای علم شده اند. محققان امریکایی یک آژانس تحقیقاتی موفق به ساخت تراشه کوچکی شده اند که در مغز موش ها کاشته و با تکنیک هایی مانند شستشوی مغزی یا حذف خاطرات، می توانند حافظه و ذهن موش ها را در اختیار داشته باشند.

تصور اینکه با کمک یک تراشه می توان به برنامه ریزی یا حذف اطلاعات مغزی دست یافت در عین جذابیت کمی ترسناک و خطرناک نیز به نظر می رسد. اما آزمایش این تکنولوژی جدید نه تنها با موفقیت بر موش ها پاسخ داده شده بلکه مسیری برای پیشرفت های بیشتر را در برابر محققان قرار داده است.

جوزف لدوکس – یکی از نورولوژیست های این پژوهش می گوید: “(DARPA) مخفف “آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته”، یکی از پیشگامان و طراحان فناوری های نوین و تکنولوژی به حساب می آید. من و تمام همکارانم در این آژانس تحقیقاتی امیدوار هستیم تا بتوانیم نتایج را پس از موفقیت در نمونه آزمایشگاهی به نمونه انسانی نزدیک کنیم زیرا برنامه های بلند مدتی برای این طرح پیش بینی شده است. در حال حاضر، حسگرها و تراشه های متنوعی با کارکردهای مختلف به بازار ارائه شده اند اما هیچ کدام تا این اندازه حساس و مهم نبوده اند زیرا این حسگر باید در مغز شخص کاشته شود.”

محققان امیدوارند تا با کمک این تراشه بتوانند بسیاری از بیماری ها بخصوص بیماری های روحی مانند افسردگی را تخفیف دهند.