سومین همایش ملی «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» با محور ویژه آینده پژوهی برگزار خواهد شد.

انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری برخی انجمن های علمی و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی کشور، به منظور تقویت دانش و گسترش ادبیات علمی حوزه علوم اجتماعی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در آذر ماه ۱۳۹۳، سومین همایش دوسالانه ملی « پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» را با محور ویژه « آینده پژوهی اجتماعی و فرهنگی» برگزار می کند. این همایش عرصه ای را برای بحث و تبادل نظر اصحاب و علاقمندان علوم اجتماعی پیرامون پژوهش اجتماعی و فرهنگی فراهم می سازد. بدین وسیله از اساتید، پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می­شود تا با مشارکت در این همایش و ارائه مقاله در محورهای عمومی و اختصاصی زیر بر غنای محتوایی آن بیافزایند.

اهداف

ارزیابی دستاوردهای پژوهش اجتماعی و فرهنگی کشور.

شناخت راهبردی فرصت ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف، و چالش های وضعیت کنونی پژوهش اجتماعی و فرهنگی.

گسترش ارتباط گفتمانی در عرصه شاخص های ارزیابی پژوهش اجتماعی و فرهنگی از جمله معیارهای کیفیت و تناسب.

گسترش تعاملات بین انجمن های علمی در مورد پژوهش اجتماعی و فرهنگی میان رشته ­ای.

گسترش تعامل بین ذینفعان گوناگون در عرصه پژوهش اجتماعی و فرهنگی.

۱٫   محورهای عمومی همایش

۱-۱طرح و معرفی دستاوردهای پژوهش اجتماعی و فرهنگی در قلمروهای تخصصی و در زمینه های حرفه­ای، سیاستی، انتقادی و مردم­مدار.

۱-۲ سیر تاریخی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در ایران و چشم انداز تحول روندها در آینده.

۱-۳ تحلیل نقش های پژوهش اجتماعی و فرهنگی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، خدمات و مشاوره.

۱-۴ جامعه شناسی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در ایران با محوریت ارتباط با محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

۱-۵ جایگاه پژوهش اجتماعی و فرهنگی و طرح های ملی در سیاست گذاری­ها و برنامه ­ریزی های توسعه اجتماعی-اقتصادی

۱-۶ بررسی دستاوردهای نهادهای تحقیقاتی اثرگذار در عرصه پژوهش اجتماعی و فرهنگی.

۱-۷ شناخت نیازها و اولویت های پژوهش اجتماعی و فرهنگی در ایران.

۱-۸ معیارهای کیفیت و تناسب در ارزیابی پژوهش اجتماعی و فرهنگی.

۱-۹ نقش انجمن های علمی در همکاری های میان رشته­ای در پژوهش اجتماعی و فرهنگی.

۱-۱۰ داوری در باب ظرفیت ها و تناسب انواع روش های کمی، کیفی و تاریخی در پژوهش اجتماعی و فرهنگی ایران.

۱-۱۱ تهدیدها و فرصت های دگرگونی سازمان پژوهش اجتماعی و فرهنگی با تاکید بر نقش بخش خصوصی، دولتی و جامعه مدنی.

۲٫   محورهای ویژه همایش (آینده پژوهی)

۲-۱ طرح و معرفی اهمیت و کاربرد آینده پژوهی در قلمروهای اجتماعی و فرهنگی.

۲-۲ بررسی دستاوردهای آینده پژوهی اجتماعی و فرهنگی در ایران.

۲-۳ کاربرد نظریه ها و روش های اجتماعی و فرهنگی و به طور خاص کاربرد نظریه ها و روش های جامعه شناختی در مطالعات آینده پژوهی.

۲-۴ تحلیل نقش آینده پژوهی اجتماعی و فرهنگی در زمینه مطالعات توسعه وسیاست عمومی.

۲-۵ مطالعات آینده در قلمروهای خاص جامعه، سیاست و فرهنگ ایرانی.

۲-۶ شناخت نیازها و اولویت های در مطالعات اجتماعی آینده در ایران.

همکاران و حامیان:

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جمعیت شناسی ایران، انجمن انسان شناسی ایران، انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن روان شناسی ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، مرکز مطالعات و پژوهش­های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مرکز آمار ایران.

دبیر علمی: دکتر شیرین احمدنیا

دبیر محور ویژه: تقی کمالی

کارشناس علمی و مسئول دبیرخانه: زینب آقائی

تاریخ‌های مهم:

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۱ شهریور ۹۳

اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۰ مهر ۹۳

مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۵ آبان ۹۳

چکیده و متن کامل مقالات باید بر اساس شیوه نامه نگارش همایش های انجمن جامعه شناسی ایران تدوین و ارسال شوند.

ارسال کنندگان چکیده مقالات، لطفا مشخص کنید که مقاله تان برای کدام محور همایش (عمومی یا ویژه)، و مشخصا برای کدام بند، در هر یک از این دو محور ارسال شده است.

پست الکترونیک برای ارسال چکیده و اصل مقالات: isacapc.sc1393@gmail.com

آدرس دبیرخانه: تهران، بزرگراه جلال آل­احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، انجمن جامعه شناسی ایران، تلفکس دبیرخانه: ۸۸۰۰۴۷۴۲-۰۲۱٫