نخستین کارگاه «آینده پژوهی مطالعات فرهنگی در شهر» از تاریخ ۱۹ مرداد تا ۱۱ شهریور ماه به همت مرکز مطالعات فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود.

به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، این کارگاه با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، با حضور اساتیدی چون دکتر محمود دلفانی، دکتر ابوالحسن ریاضی، دکتر امین متولیان، دکتر احمد شاکری و سینادادخواه، هر روز از ساعت ۹صبح برگزار می شود.

دبیری علمی این کارگاه دکتر احمد شاکری است و مدرسان این کارگاه در هشت جلسه به بررسی «روش‌شناسی آینده‌پژوهی راهبردی درحوزه شهری»، «روند تغییرات فرهنگی درشهرتهران»، «آینده‌پژوهی تحلیل مطالعات فرهنگی و اجتماعی تکنولوژی‌های ارتباطی نوین شهری»، «تحول نشانه‌ها و روایت‌ها درترسیم فضاهای نوین شهری» و «روایت شخصی از شهر» بپردازند.

در نخستین جلسه این کارگاه به بررسی «تعاریف، مبانی، مفاهیم و چهارچوب آینده‌پژوهی» توسط دکتر محمود دلفانی پرداخته‌ می شود.

آینده‌پژوهی مشتمل بر مجموعه تلاش‌هایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر یا ثبات، به تجسم آینده‌های بالقوه و برنامه‌ریزی برای آن‌ها می‌پردازد. با توجه به روند سریع تغییرات در جهان امروز، آینده پژوهی بیش از پیش به یکی از بخش‌های پایه ای‌ در برنامه ریزی و مدیریت در گستره‌های گوناگون علوم انسانی تبدیل شده و به کارگیری روش شناسی ویژه آن در برنامه ریزی‌های کلان اجتناب‌ناپذیر شده است.