برای اولین بار خبرگزاری آسوشیتدپرس قصد دارد برای نگارش اخبار مربوط به وضعیت سود و زیان شرکت های تجاری از روبات های هوشمند استفاده کند.

به گزارش فارس به نقل از تک کرانچ، مدیران این خبرگزاری معتقدند از این طریق می توانند وضعیت مالی و اقتصادی تعداد بسیار بیشتری از شرکت های تجاری را تحت پوشش قرار دهند. بسیاری از خبرگزاری‌های خارجی هر سه ماه یکبار اخبار و گزارش هایی را در مورد گردش مالی و وضعیت اقتصادی شرکت های بزرگ تجاری منتشر کرده و میزان درآمد یا ضرر آنها، وضعیت سود و زیان، بخش های دارای بازدهی و ضررده این شرکت ها و … را به تفصیل شرح می دهند. حال قرار است انجام این کار به ربات ها سپرده شود.

با عملی شدن این طرح آسوشیتدپرس می‌تواند هر سه ماه یکبار به جای تنها ۳۰۰ شرکت وضعیت ۴۴۰۰ شرکت تجاری را تحت پوشش قرار داده و در مورد وضعیت درآمدی آنها گزارش های مفصلی تهیه نماید.

این خبرگزاری وعده داده که با این کار هیچ خبرنگاری شغل خود را از دست نمی‌دهد و صرفا خبرنگاران فرصت می یابند تحلیل های جامع تر و عمیق تری بر مبنای داده های خام منتشر شده از سوی ربات‌ها ارائه داده و به خبرها اضافه کنند.

فناوری مورد نیاز برای ارائه این خدمات موسوم به  Automated Insights  به طور مشترک توسط استیو کیس مدیرعامل سابق AOL، سامسونگ و خبرگزاری آسوشیتدپرس ابداع شده است.