مدیر کل مدیریت بحران استان یزد گفت: طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به یزد خیلی ضروری است و باید بیش از گذشته پیگیری شود.

به گزارش یزدی نیوز،ˈ محمد حسین امامیˈ افزود: مقدمات انجام این طرح بزرگ راهبردی فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: هر چند انجام این طرح هزینه بر بوده و مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد ولی باید اجرایی شود.

مدیر کل مدیریت بحران استان یزد گفت: قطعا انتقال آب مورد نیاز استان از طریق خلیج فارس جزء برنامه های اصلی مسئولان یزد است.

امامی تأکید کرد: بدون شک کمبود منابع آبی یزد همواره جدی است و لذا باید ضمن استفاده بهینه برای امور کلیدی و زیربنایی مثل انتقال آب خلیج فارس اقدامات شایسته بعمل آید.