روسیه با هدف ساخت مستعمره انسانی بر سطح ماه، نخستین ماهنورد رباتیک را تا دو سال آینده راهی قمر زمین خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، نخستین گام از برنامه اکتشافی روسیه بر سطح ماه، شامل ارسال ماهنورد رباتیک با بودجه‌ای بالغ بر ۸۱۵ میلیون دلار است و سازمان فضایی این کشور به دنبال جذب سرمایه‌گذار برای مشارکت در این پروژه است.

در گام بعدی، تا سال ۲۰۲۸ فضانوردان راهی مدار ماه خواهند شد تا مقدمات فرود بر سطح ماه و ساخت مستعمره انسانی را آغاز کنند.

در سال ۲۰۳۰ نخستین گروه از فضانوردان روسیه راهی ماه خواهند شد تا با استفاده از منابع موجود، نخستین مستعمره انسانی را بر سطح این قمر احداث کنند.

هدف از پروژه اکتشافی روسیه بر سطح ماه، استفاده از منابع کمیاب و با ارزش قمر زمین و استفاده از این محل به عنوان پایگاهی در فضا برای انجام مأموریت به عمق فضا در آینده عنوان شده است.

به جز روسیه، کشورهای چین، ژاپن و هند نیز در حال طراحی کاوشگرهای رباتیک برای بررسی سطح ماه هستند و شرکت آمریکایی Moon Express نیز قصد دارد نخستین فضاپیمای رباتیک خود را تا سال آینده راهی قمر ماه کند.