مشاور وزیر نیرو با اعلام قرار گرفتن ۵۱۷ شهر کشور در آستانه تنش آبی گفت: مسائل خشکسالی در خراسان رضوی به مراتب سخت تر از سایر نقاط است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز با اعلام اینکه ۵۱۷ شهر کشور امسال در آستانه تنش آبی قرار دارند گفت: مشکلات آبی به دلیل کاهش ریزش نزولات آسمانی است.

مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: متوسط بارش در هفت ماه پُربارش سال آبی ۹۳-۹۲ از پنج درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. وی افزود: کمبود بارش و کاهش روان آب ها در کشور، رشد ناموزون جمعیت، افزایش حاشیه نشینی در شهرها، عدم انطباق طرح های توسعه ای با مدیریت آب و عدم اتکا به طرح های آمایش سرزمین چالش های مدیریت آب را جدی می کند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به مدیریت درآمد – هزینه و اقتصاد آب تاکید کرد: امسال که مزین به شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است باید به فرهنگ مدیریت مصرف و اقتصاد مقاومتی در سطح شرکت های وزارت نیرو توجه ویژه ای شود.

جانباز افزود: موضوع جیره بندی آب و حفظ کیفیت آن از مهم ترین خط قرمزهای وزارت نیرو است، لذا در هر شرایطی باید کیفیت آب شرب در حد استاندارد حفظ شود.

وی گفت: خشکسالی و چالش های تامین آب در خراسان رضوی به مراتب سخت تر از سایر نقاط کشور است زیرا به جز مشهد ۶ شهر در این استان با کمبود آبی ۵۰۰ لیتر در ثانیه، در معرض تنش آبی هستند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: تامین آب مشهد طرحی فراسازمانی است، مقوله تامین آب این شهر با توجه به کاهش آورد رودخانه هریرود و آب سد دوستی موضوعی پیچیده و نیازمند بررسی و برنامه ریزی دقیق است.