صاحب‌نظران از رشد سریع بازار خدمات عمومی کلود تا سال ۲۰۲۰ و رسیدن ارزش این بازار به رقم حیرت انگیز ۱۹۱ میلیارد دلار تا آن زمان خبر می‌دهند.

به گزارش فارس به نقل از چانل وب، یافته‌های موسسه تحقیقاتی فارستر نشان می‌دهد که این رشد تداوم خواهد داشت. فارستر قبلا ارزش این بازار را در سال ۲۰۲۰ تنها ۱۶۰ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بود، اما به تازگی در این برآورد خود تجدیدنظر کرده است.

ارزش این بازار در پایان سال ۲۰۱۳ برابر با ۵۸ میلیارد دلار بوده که نشانگر چشم انداز روشن آن در سال‌های پیش رو است. از رقم ۱۹۱ میلیارد دلاری پیش بینی شده ۴۴ میلیارد دلار مربوط به خدمات عمومی و جهانی پلاتفورم های کلود، ۱۴ میلیارد دلار مربوط به سرویس‌های تجاری کلود و ۱۳۱ میلیارد دلار مربوط به بازار خدمات نرم افزاری کلود یا oftware-as-a-service (SaaS) خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ تجاری متوجه اهمیت و ارزش این بازار شده و به استفاده از آن تمایل دارند، هر چند برخی دغدغه‌های امنیتی روند توجه به این بازار را کند می‌کند.