مبتکران بیلبوردهایی ساخته اند که در کنار مسئولیت اصلی تبلیغات؛ هوای شهرها را نیز تصفیه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه مهندسی و فناوری پرو، پیش از این بیلبوردهایی ساخته بودند که آب آشامیدنی تولید می کرد و اکنون در جدیدترین محصول خود بیلبوردهایی عرضه کرده اند که هوا را تصفیه و پاک می‌کنند.

به گفته آنها، یک عدد بیلبورد می تواند کار هزار و ۲۰۰ درخت را در تصفیه هوا انجام دهد یعنی روزانه ۱۰۰ هزار متر مربع از هوای شهرهای شلوغ را تصفیه می کند.

این دانشگاه نخستین بیلبورد تصفیه کننده هوای خود را در نزدیکی یک منطقه ساخت و ساز در لیما نصب کرد. شهر لیما بدترین کیفیت هوا را در سراسر آمریکای جنوبی دارد.

این بیلبورد هوای آلوده را با آب ترکیب کرده و از اصول ترمودینامیک برای حل کردن آلاینده های فعال مانند باکتری ها، غبار و میکروب ها در آب و آزاد سازی هوای تازه و پاک استفاده می کند.

این دانشمندان می گویند بیلبورد آنها توانسته  حدود ۵۰۰ هزار متر مکعب هوا را طی یک هفته از ماه مارس تصفیه کرده و ۹۹ درصد از باکتری های هوایی آن را از بین ببرد.

تاثیر این بیلبورد، آزمایش و نتایج مفید آن بر روی کارگران ساحتمانی و ساکنین منطقه به خوبی مشاهده شد.

آلودگی های جمع آوری شده از هوا نیز برای ساخت بیلبوردهای موثرتر در آینده تحلیل و بررسی نگهداری می شوند.

فرایند تصفیه، مداوم است و از آب ۱۰۰ درصد بازیافتی استفاده می کند و انرژی بسیار اندکی مصرف می کند به طوریکه این دانش پژوهان می گویند این بیلبورد هر ساعت حدود دو هزار و ۵۰۰ وات مصرف دارد.

مجریان این طرح می گویند همانطور که تبلیغات دنیا را تغییر می دهد می تواند به مراقبت از محیط زیست و جامعه نیز کمک کند.