رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از رهاسازی ۲ میلیون مترمکعب فاضلاب شهری و فاضلاب ۱۷ هزار واحد صنعتی در جنوب شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر علی محمد شاعری با اشاره به ۶۸۳ تن پسماند صنعتی و ۷ هزار تن پسماند خانگی شهر تهران تصریح کرد: این پسماندها توسط شهرداری تهران به صورت مکانیزه جمع آوری می شوند که جای خوشحالی است که پایان دفع غیربهداشتی این زباله ها را در سال ۹۱ در سطح شهر تهران داشته‌ایم.

وی رویکرد شهرداری تهران را استفاده از نیروگاه‌های زباله سوز عنوان کرد و در این باره گفت: در خصوص این نیروگاه‌های زباله سوز باید مدیریت پایدار پسماند در سطح شهر تهران اقدامات لازم را به انجام رساند.

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدارشهرداری تهران بخشی از برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران را تامین ۲مگاوات برق پایتخت خواند و در این باره تصریح کرد: تا پایان برنامه پنج ساله دوم شهرداری شبکه برق تهران از نیروگاه های زباله سوز بهره خواهند برد.

شاعری با اشاره به دو میلیون مترمکعب فاضلاب که در جنوب شهر تهران رهاسازی می شود، افزود: سازمان آب و فاضلاب در کوتاه ترین زمان ممکن باید این موضوع را حل کند تا تمدید منابع آب تهران و آب خام شهری ایجاد شود.

وی بیش از ۱۷ هزار واحد صنعتی را که فاضلاب خودرا رهاسازی می کنند از جمله خطرات پایتخت خواند و خاطرنشان کرد: این فاضلاب‌ها در معابر و اراضی کشاورزی رها می‌شود که در این باره باید سازمان محیط زیست و وزارت صنایع برخورد جدی را لحاظ کند.

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه این زباله ها در مزارع جنوب شهر تهران تخلیه می شوند و خاک را آلوده می کنند، اظهار کرد: این زباله ها و مواد آلاینده آنها از طریق مواد غذایی و سبزی و سیفی جات مجددا در سفره غذایی ما جا می گیرند و ناامنی بهداشتی را به وجود می آورند.