آینده بان – عبدالرضا داوری از مدیران دولت دهم که از ابتدای سال جدید در مقام ریاست مجتمع رسانه ‏ای هما (هواداران محمد احمدی ‏نژاد) قرار گرفته در گفت‏وگو با هفته ‌نامه صدا پیش ‌بینی خود از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ایران را ارائه داده است.

به گزارش آینده بان، او در این گفت‌وگو از فعال‏سازی شکاف «استقلال‏ خواهی/ وابسته ‏گرایی» سخن گفته‏ و تحلیل خود را پیش‏بینی کلانی در مورد انتخابات ریاست‏جمهوری سال ۱۳۹۶ ارزیابی کرده است.

داوری تحلیل خود را چنین ارایه کرده است: «مبنای تحلیل من این بود که دولت آقای هاشمی در دوران هشت ساله خود با شکاف «عدالت ‏خواهی/ خاص ‏گرایی» روبه‏رو بود. بطوری که اقای هاشمی در انتخابات دوره دوم ریاست ‏جمهوری خود در سال ۷۲ در مقابل رقیب ناشناخته‏ ای به اسم احمد توکلی که سابقه خاصی در حوزه اجرایی نداشت، دچار مشکل شد. بطوری که آقای هاشمی در چند استان نتوانست حائز اکثریت آرا شود و نسبت به سال ۶۸ هم حدود ۵۰ درصد ریزش رأی داشت. دلیل این امر، فعال شدن شکاف «عدالت ‏خواهی/ خاص ‏گرایی» در دولت ایشان بود. در دولت آقای خاتمی، شکاف «استقلال‏ خواهی/ وابسته ‏گرایی» فعال شد که اوج آن در مسایل هسته ‏ای سال ۸۲ به بعد بود و همین هم باعث شد که دولت آقای خاتمی در آلترناتیوسازی برای بعد از خود در سال ۸۴ دچار مشکل شد و نتوانست رأی بدنه اجتماعی را به سمت آقای دکتر معین و آقای هاشمی سوق دهد و در نهایت، پیروزی آقای احمدی ‏نژاد رقم خورد. به اعتقاد من، مشکل دولت آقای روحانی از این جهت نسبت به دولت‏های هاشمی و خاتمی مضاعف است. چرا که در دولت ایشان هر دو شکاف «استقلال ‏خواهی/ وابسته ‏گرایی» و «عدالت ‏خواهی/ خاص ‏گرایی» فعال شده که آن هم به جهت خصلت حمایت همزمان آقایان هاشمی و خاتمی از آقای روحانی است. به نظر من، حمایت این دو شخصیت باعث شده تا شکاف‏ های دوران ریاست ‏جمهوری هردوی آنها به دولت آقای روحانی منتقل شود. در این میان، شکاف «عدالت‏ خواهی/ خاص ‏گرایی» با نوع سیاستی که دولت آقای روحانی در حوزه یارانه ‏ها در پیش گرفته؛ شتاب بیشتری پیدا کرده و توافقات ژنو هم می‏تواند شکاف «استقلال‏ خواهی/ وابسته‏ گرایی» را فعال سازد. من اعتقاد دارم هرکس در تقاطع این دو شکاف بایستد و بتواند هر دو شکاف را همزمان پوشش دهد، می‏تواند در انتخابات ۹۶ برای اولین بار پدیده «رییس‏ جمهور تک‏دوره ‏ای» را در ایران رقم بزند. اما اینکه آقای احمدی‏نژاد برای این پروژه چه برنامه‏ای دارد، من برنامه‏ای از ایشان ندیده‏ام. اما اعتقاد دارم تحولاتی که بعد از تحولات سیاسی اوکراین در منطقه اتفاق افتاد و شکاف شدیدی که بین آمریکا و روسیه شکل گرفت و با مواضع روسیه حربه «جنگ ‏هراسی» و «تحریم ‏هراسی» تا حد زیادی از دست موافقان مذاکرات ژنو خارج شد؛ به نظرم، کار دولت آقای روحانی سخت شده است و توافقات ژنو هم از آن مسیر طراحی‏شده ‏ای که در ذهن دیپلمات‏های دولت آقای روحانی بود، خارج شد.»

صدا، نشریه جدیدی است که زیر عنوان «هفته‌نامه اعتدالیون» و با سردبیری محمد قوچانی منتشر می‌شود و به‌نظر می‌رسد جایگزین هفته‌نامه/روزنامه توقیف شده آسمان باشد. این هفته‏نامه در اولین شماره دوره جدید خود در پرونده ‏ای با عنوان «دور برگردان احمدی نژاد» امکان بازگشت رئیس جمهور سابق ایران به قدرت را بررسی کرده و گفت‏وگو با داوری یکی از مطالب این پرونده است.

عبدالرضا داوری که در دولت دهم مسئولیت هایی به عهده داشت، هم اکنون مجله ‌ای با عنوان «بررسی ‏های اقتصادی» منتشر می ‌کند و از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد به حساب می آید.